Anmälan och uppsägning av fritidsplats

Plats inom fritidshem kan erbjudas barn mellan 6 - 12 år.
Alla som behöver fritidsplats placeras i samma kö. Vid erbjudande om placering ska vårdnadshavare vara folkbokförd i Malå kommun alternativt ha medgivande om finansiering från hemkommun.

Anmälan om fritidsplats
Du som vårdnadshavare söker plats genom e-tjänst eller blankett. Kom ihåg att du även behöver lämna in anmälan om inkomstuppgift, även det via e-tjänst eller blankett. Utifrån barnets ålder och klasstillhörighet sker placering. Sedan kommer ett placeringserbjudande hem, det ska du som vårdnadshavarna skriva under och skicka tillbaka till utbildningsavdelningen. 

Anmälan om bussfritidsplats
Du som vårdnadshavare söker plats genom e-tjänst eller blankett. Alla barn som åker skolskjuts och inte har ordinarie fritidsplats får en bussfritidsplats. 

Uppsägning av fritidsplats
Du som vårdnadshavare säger upp plats genom e-tjänst eller blankett. Uppsägningstiden är 2 månader fr.o.m. att uppsägningen är utbildningsavdelningen tillhanda. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Fritidsavgiften debiteras hela månader.

Vid utebliven betalning av barnomsorgsavgifter kan utbildningsavdelningen säga upp den tilldelade platsen inom barnomsorgen. 

Senast uppdaterad den 16 mars 2023

Translate the website with Google translate.