Anmälan och uppsägning av fritidsplats

Plats inom fritidshem kan erbjudas barn mellan 6 - 12 år.
Alla som behöver fritidsplats placeras i samma kö. Vid erbjudande om placering ska vårdnadshavare vara folkbokförd i Malå kommun alternativt ha medgivande om finansiering från hemkommun.

Anmälan om fritidsplats
Du som vårdnadshavare söker plats genom att lämna in blanketterna "Anmälan om skolbarnomsorg" och "Anmälan om inkomstuppgift" som du hittar här. Utifrån barnets ålder och klasstillhörighet sker placering. Sedan kommer ett placeringserbjudande hem, det ska du som vårdnadshavarna skriva under och skicka tillbaka till utbildningsavdelningen. 

Anmälan om bussfritidsplats
Alla barn som åker skolskjuts och inte har ordinarie fritidsplats får en bussfritidsplats. Meddela utbildningsavdelningen om ditt barn behöver bussfritids.

Uppsägning av fritidsplats
Du som vårdnadshavare säger upp platsen genom att lämna in blanketten "Uppsägning av skolbarnomsorg" som du hittar här. Uppsägningstiden är 2 månader fr.o.m. att uppsägningen är utbildningsavdelningen tillhanda. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Fritidsavgiften debiteras hela månader.

Vid utebliven betalning av barnomsorgsavgifter kan utbildningsavdelningen säga upp den tilldelade platsen inom barnomsorgen. 

Senast uppdaterad den 13 januari 2022

Translate the website with Google translate.