Riktlinjer

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya taxor och riktlinjer för fritidshem i Malå kommun. Dessa gäller från och med 2022-04-01.

Kö till fritidshem
Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånadersperiod placeras i samma kö.   

Vid erbjudande om placering ska vårdnadshavare vara folkbokförd i Malå kommun alternativt ha medgivande om finansiering från hemkommun.

Anmälan om förändringar

  • Scheman och schemaförändringar skrivs in av vårdnadshavare på Tempus, via mobil, dator eller fritidshemmens skärmar.

Lovfritids
Lovfritids är till för vårdnadshavare utan fritidsplats. Lovfritids erbjuds under elevernas lov samt under sommaruppehållet. Du ansöker om lovfritids via e-tjänst eller blankett. 

Planeringsdagar
Fritidshemmen håller stängt fyra dagar per år för planering och verksamhetsuppföljning. Vi meddelar Er vårdnadshavare i god tid (2 månader i förväg).

Om vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna barnomsorg själva finns det möjlighet att verksamheten tillgodoser detta efter begäran.

Sjukdom
Om ditt barn är sjukt meddelar du i första hand fritidshem via Tempus.

Vistelsetider vid sjukskrivning
Vid vårdnadshavares sjukskrivning har barn i regel inte rätt till fritidsplats. Vid särskilda skäl kan undantag göras och beslut tas då av biträdande rektor. 

Ej nyttjande av plats
Då barnet på grund av frånvaro ej nyttjat platsen inom 1 månad utan att meddela fritidshemmet upphör platsen.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats inom fritidshem ska ske skriftligt.

Uppsägningstiden är 2 månader fr o m att uppsägningen är Utbildningsavdelningen tillhanda. Avgift debiteras under uppsägningstiden.

Vid utebliven betalning av barnomsorgsavgifter kan Utbildningsavdelningen säga upp den tilldelade platsen inom barnomsorgen.

Fritidsplats får nyttjas från och med när barnet börjar i förskoleklass till och med året de fyller 12 år.

Senast uppdaterad den 16 mars 2023

Translate the website with Google translate.