Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och förutsättningen för allt liv. Det kommunala dricksvattnet används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att duscha, spola toaletten och inom industrin.

Kommunalt vatten
I Malå samhälle, Adak, Aspliden, Björkland, Rentjärn, Rökå och Springliden produceras och distribueras vatten av Tekniska avdelningen, Malå kommun. Det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet, först och främst genom egenkontrollen men också genom miljökontorets offentliga kontroll.

Enskilt vatten
Övriga byar och fastigheter får sitt dricksvatten från gemensamma vattenföreningar eller egna brunnar. Drygt en miljon människor i Sverige har egen brunn i sitt permanentboende. Lika många har det i sitt fritidshus. Det är lika viktigt att dessa människor har ett gott och hälsomässigt bra dricksvatten som de som får sitt vatten genom kommunens försorg.

Läs mer om dricksvatten på Malå/Norsjö miljöavdelnings sida.

Senast uppdaterad den 15 oktober 2019

Translate the website with Google translate.