Ägarbyte

Om du säljer ditt hus kom ihåg att anmäla det till kommunen.

Kommunen har hand om vatten, avlopp och sophämtning. Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun kom då ihåg att meddela till kommunen. 
I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.

Vid köp har du också möjlighet att välja vilken storlek du vill ha på sopkärlet.

Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare. Skicka in till kommunen så får vi de rätta uppgifterna för att fakturera.
Blankett för ägarbyte finns här.

Senast uppdaterad den 23 mars 2021

Translate the website with Google translate.