SMS-tjänst

För att snabbt kunna informera invånare vid driftstörningar, avstängningar och andra händelser använder Malå kommun en SMS-tjänst. Med denna teknik kan vi nå alla med mobiltelefon och informationen kan läsas direkt.

Nedan kan du registrera eller avregistrera din mobiltelefon.

 

Blue Idea är företaget som levererar tekniken för kommunens SMS-tjänst. Systemet används av många kommuner i Sverige för enkel och snabb information till kunder via mobiltelefon. Tekniken kan användas till att skicka meddelande som berör enbart en fastighet, ett kvarter, bostadsområde eller en hel kommun. Detta gör att informationen är personligt riktad till de som ska ha den.                                                                                                                       

Meddelande går till de personer som är över 16 år, är folkbokförda på berörd adress och har en mobiltelefon registrerad på adressen.

Det kan gälla driftstörningar på vattentillförseln, men kommer också att användas till andra planerade eller akuta händelser från tekniska avdelningen, skola, räddningstjänst eller omsorg.

Flera adresser kan läggas till ditt telefonnummer. Om du kanske har både hus och stuga inom Malå kommun, och kanske äldre anhöriga som du också vill få information om, ska du gå in och registrera ditt telefonnummer på dessa adresser. Komplettera även med eventuella kontantkortstelefoner och jobbmobiler som kanske inte är registrerade på den fastighet som berörs.

Vi lämnar inte ut uppgifter och registret används bara för detta syfte och inte för kommersiellt bruk.

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med GDPR.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.