Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Vatten och Avlopp

Rent vatten är en självklarhet för oss och vårt viktigaste livsmedel som vi har tillgång till dygnet runt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara några ören per liter.
Lika självklart är det för oss att vi blir av med vårt använda vatten.

Malå kommun ansvarar för kontroll av både kommunala och enskilda vatten- och avloppsanläggningar. 
Det finns sju kommunala vattenverk: i Malå, Adak, Aspliden, Björkland, Rentjärn, Rökå och Springliden. Kontrollen av dessa följer Livsmedelsverkets högt ställda kriterier för dricksvatten.

Kommunen har lika många avloppsreningsverk som tar hand om vårt spill- och dagvatten. Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för hälsa och miljö. Spillvatten är det vi spolar ner i exempelvis toaletter och diskho. Dagvatten är regnvatten och smältvatten från gator, hustak och parkeringar.

Tänk på att toaletten och diskhon inte är sopstationer. Tops, bindor och fett från stekpannan hör inte hemma i vårt avlopp och kan orsaka stora problem om det blir stopp.

 

 

Senast uppdaterad den 19 juni 2019

Translate the website with Google translate.