Närbild på brudgum där bruden sätter en rosa ros på kavajen.

Fotograf: www.ricke.se

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive kommun. För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås.

Så här går det till 

  • Ansök om hindersprövningsintyg hos det lokala Skatteverkets kontor,  tfn: 0771-567 567. Intyget är giltigt i fyra månader. Skicka eller lämna intygen till Malå kommun minst 7 dagar före vigseln. Beställ tid för vigsel/registrering av partnerskap minst en vecka innan vigsel.

  • Det finns tre vigselförrättare: Ingela Westerlund Svahn, Charlotte Hultdin och Eva Oskarsson. Ni kan välja att själv tillfråga den person ni vill ska genomföra förrättningen eller kontakta oss så kontaktar vi någon av förrättarna och kommer överens om dag, tid och plats.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och personnummer på dessa anges vid beställning av vigseln. Har inte brudparet egna vittnen kallas istället två kommunala tjänstemän.
  • Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.
  • Vigsel sker vanligtvis i kommunhuset. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats. 


Hindersprövning 
För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås. Prövningen görs av Skatteverket i det län där minst ena parten är folkbokförd. Ansökan om hindersprövning ska göras av paret gemensamt hos Skatteverket. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt vid besök. 

Intyget om hindersprövning lämnas sedan till kommunen i samband med beställning av vigseln. Om hinder saknas utfärdas intyg hindersprövning och intyg vigsel, som gäller i fyra månader. Dessa ska skickas till Malå kommun, Box 2, 939 21 MALÅ Malå, i god tid.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.