Press, media och information

Malå kommuns kommunikatör arbetar övergripande med information och kommunikation. Kommunikatören är ansvarig för kommunens webbplats och för kommunens officiella Facebook- och Instagramsida samt kommunens Youtubekanal. Kommunikatören ansvarar även för kommunens varumärke, den grafiska profilen.

Presskontakt

Är du journalist eller reporter, kontakta gärna kommunikatören för att få hjälp med vem som kan svara på dina frågor.

Pressbilder

Våra pressbilder får användas för redaktionella ändamål kring rapportering om Malå kommun. Kontakta kommunikatören för att få tillgång till pressbilder.

  • Porträttbilderna får användas i sammanhang som har med personens uppdrag i kommunen att göra.
  • Viss beskärning är tillåten, men bildernas karaktär får inte ändras.
  • Vid publicering ska fotografens namn anges.

Gemensamt platsvarumärke för att marknadsföra Malå

Sedan ett omfattande processarbete finns en varumärkesbok för Malå kommun som alla som vill marknadsföra Malå får använda.

Det är vi som bor och verkar i Malå kommun som tillsammans äger platsens varumärke. Med små resurser kan vi tillsammans komma långt, exempelvis ett gott ord om platsen som bostadsort, en delning på sociala medier av något positivt. Hur vi som ägare av platsens varumärket kommunicerar påverkar omvärldens bild av vår plats. Vi är alla varumärkesbyggare som fyller logotypen med faktiskt värde.  

Med förhoppning om att många vill använda det så att vi tillsammans sprider och stärker varumärket Malå har vi här samlat en del information: 

Ta del av varumärkesboken

Logotyp och en del grafiska element:

Malå logotyp 

Malå element

Malå logovimpel

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.