Mänskliga rättigheter

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Andra aktörer bidrar också till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Den svenska rättsordningen ska stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till och konventionerna ska följas på såväl nationell som kommunal nivå. Det finns olika sorters rättigheter och alla rättigheter är viktiga, en del rättigheter är politiska och medborgerliga.

Landsting och kommuner ansvarar bland annat för hälso-och sjukvård och frågor som rör social välfärd, grund-och  gymnasieskola, förskola och äldreomsorg. Därigenom spelar kommuner och landsting en viktig roll i att skydda och främja  de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Konventioner som Sverige har skrivit under

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.