Language Lättläst E-tjänster

Kontakt politiker/ordförande

Kommunstyrelsen: Lennart Gustavsson (V), tfn: 070-343 96 85, e-post: lennart.gustavsson@mala.se 

Kommunfullmäktige: Joacim Eliasson (S), tfn: 070-593 63 04, e-post: joacim.eliasson@mala.se

Omsorgsnämnden: Siv Stenberg (V), tfn: 072-200 38 96, e-post: siv.stenberg@politik.mala.se

Barn- och utbildningsnämnden: Charlotte Hultdin (S), e-post: charlotte.hultdin@politik.mala.se

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd: Sam Venngren (S), tfn: 073-076 45 42, e-post: samvenngren.pol@norsjo.se

Kultur- och fritidsnämnden: Jakob Stenlund (S), tfn: 072-543 45 39, e-post: jakob.stenlund@politik.mala.se

Malåbostaden AB: Claes-Göran Wikström (V), tfn: 0953-211 54, e-post: claes-goran.wikstrom@politik.mala.se

Malå energi och industri AB: Roger Oskarsson (S), tfn: 070-617 30 49, e-post: roger.oskarsson@politik.mala.se 

Senast uppdaterad den 14 februari 2020

Translate the website with Google translate.