Mail.

Kontakt politiker/ordförande

Kommunfullmäktige:
Joacim Eliasson (S), tfn: 070 - 593 63 04, e-post: joacim.eliasson@mala.se

Kommunstyrelsen:
Lennart Gustavsson (V), tfn: 070 - 343 96 85, e-post: lennart.gustavsson@mala.se 

Allmänna utskottet:

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd:
Jörgen Norén, e-post: jorgen.noren@politik.mala.se

Malåbostaden AB:
Mikael Eriksson-Lind (ML), e-post: mikael.eriksson.lind@politik.mala.se

Malå energi och industri AB:
Arne Hellsten (ML), tfn: tel:070-252 94 20, e-post: arne.hellsten@mala.se 

Socialnämnden:
Carina Kostet (L), tfn: 076-849 65 53

Utbildningsnämnden:
Ruth Hellsten (ML) tfn: 070-238 79 05, e-post: ruth.hellsten@politik.mala.se 

Valnämnd:
Ingela Westerlund Svahn (V), tfn: 070-202 89 98, e-post: ingela.westerlund.svahn@politik.mala.se 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.