Language Lättläst E-tjänster
Dator,platta och mobiltelefon som ligger på ett bord

Tillgänglighetsredogörelse för mala.se

Malå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I denna redogörelse beskriver vi hur webbplatsen mala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i tillgänglighet på mala.se

- Under vecka 28 sker ett stort arbete med att åtgärda en stor del av nedanstående problemområden för tillgängligheten på vår webbplats. Listan för problemområden uppdateras efter sommarens semesterperiod.

Vi är medvetna om att många delar av webbplatsen för närvarande inte är tillgängliga, men vi strävar efter att göra en ständig förbättring kring webbplatsens tillgänglighet, det gäller följande områden:

WCAG nr 3.3.1,Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

 • WAI-AIRA attribut  hjälper personer som använder hjälpmedel att navigera runt webbplatsen. Vid test saknas WAI-AIRA attribut för felmeddelande i formulär.
 • Felmeddelande som registreras på webbplatsen är inte sammanfattade.
 • Felmeddelande sticker inte ut tillräckligt på webbplatsen

WCAG nr 2.4.4, skriv tydliga länkar

 • I länkarna i bildslidern på startsidan står det "Läs mer". Detta behöver bytas ut för att användare med skärmläsare ska förstå vart länkarna leder.

WCAG nr 3.2.3, var konsekvent i navigation, struktur och utformning

 • Nyhetslistningen som används på sidan mala.se/nyheter skiljer sig från hur den ser ut på övriga delar på webbplatsen.

WCAG nr 2.4.6, skriv beskrivande rubriker och etiketter

 • Startsidan saknar h1-tagg
 • Vissa sidor saknar h1-tagg
 • Vissa sidor har dubbla h1
 • Rubriken "Aktuellt på startsidan bör bytas till "Nyheter"så det är samma nyhetslista som vissas på sidan mala.se/nyheter.

WCAG nr 2.4.1, erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

 • På webbplatsen är det inte möjligt att hoppa över toppmenyn eller vänstermenyn.
 • Puffar på sidor, nyheter och anslagstavla bör ha wai-aria contentinfo.
 • På sidan mala.se/nyheter är det fel rubriknivå på titlarna till nyheter. De bör ha h2 men har h3.

WCAG nr 4.4.1, se till att koden validerar

 • Finns fil som inte validerar
 • Sidor med Umbraco Forms validerar ej.

WCAG nr 1.4.10, skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

 • Slidern "Malås Näringsliv" på startsidan innehåller för lång text vid 320 pixlars bredd.

WCAG nr 1.1.1, beskriv med text allt innehåll som inte är text

 • Alt-text saknas på ett flertal bilder.

WCAG nr 1.2.1, erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

 • Det finns inget alternativ till videos som finns på webbplatsen.

WCAG nr 1.2.2, texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer)

 • Det finns inget alternativ till de videos som finns på webbplatsen.

WCAG nr 1.2.3, syntolka eller erbjuda alternativ till videoinspelningar

 • De videos som finns på webbplatsen erbjuder inget alternativt sätt för att ta del av innehållet i videon.

WCAG nr 1.3.1, ange i kod vad sidans olika delar har för roll

 • Startsidan saknar h1
 • Vissa standardsidor saknar h1
 • Puffen "Om anslagstavlan" på sidan mala.se/anslagstavla ligger i en nav-tagg. Den borde ligga i en aside-tagg.
 • Obligatoriska fält i Umbraco forms saknar attribut aria-required=true"
 • Inget fält för felmeddelande i Umbraco forms som innehåller role="alert"

WCAG nr 1.3.2, presentera innehållet i en meningsfull ordning

 • När besökaren tabbar sig genom startsidan så markeras language och e-tjänster innan loggan Malå kommuns logga markeras.
 • Skärmläsaren läser inte upp vart dela via sociala medier-knapparna går till.
 • Puffar på standardsidor lägger sig under aktuellt, de borde komma innan.
 • Vänstermenyn bör läsas upp efter toppnavigering.
 • Skärmläsaren läser upp allt som står i nyheten i listningen. Bör endast läsa upp rubriken.
 • Tabbordningen på sidan mala.se/anslagstavla är ologisk.
 • På sida vid mala.se/bygga-bo-och-miljo läser skärmläsaren upp märkliga saker till fältet "Ange felanmälan".'

WCAG 1.3.3, gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

 • På en sida på mala.se/bygg-bo-och-miljo/ står det en hänvisning "i menyn till vänster". Dock finns ingen meny till vänster om innehållet är i mobilt läge. Samt på annan sida finns en hänvisning att man hittar kontaktuppgifter till höger på sidan. Puff med kontaktuppgifter lägger sig under innehållet i mobil version.

WCAG 1.4.1, använd inte enbart färg för att förmedla information

 • På sidan mala.se/anslagstavla så saknar länkarna till anslagen något annat än färg som visar att det är en länk.
 • Länkar till kungörelser i högerkolumnen till anslagstavlan saknar något annat än färg som visar att det är en länk. 

WCAG 1.4.3, använd tillräckligt med kontrast mellan text och bakgrund

 • Puffar i gul färg ger för lite kontrast.
 • Fotografens namn i bildslider ger för lite kontrast.
 • Den blå bakgrundsfärgen för menyn och footern ger för lite kontrast.
 • Bakgrundsfärgerna till kultur- och fritid, trafik, IT och infrastruktur, näringsliv och jobb, kommun och politik och Sàbmie har för låg kontrast.
 • konen i sökknappen har för låg kontrast.

WCAG 1.4.4, se till att text går att förstora utan problem

 • Textstorleken på webbplatsen använder sig av fasta mått i .px. Den bör använda sig av relativa mått som .rem eller .em för att kunna nyttja webbläsarens inbyggda funktion för förstoring.

WCAG 2.1.1, utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

 • Vi tangentbordsnavigation kommer inte besökaren åt lanuage i toppen av sidan.
 • Bildslidern är otydlig vid tangentbordsnavigation. Besökaren ser inte olika delar som markeras.
 • Markeringen har för lite kontrast mot toppmenyn.
 • Markeringen har för lite kontrast mot dela via sociala medier.
 • Markeringen har för lite kontrast mot länkar i footern
 • Markeringen har för lite kontrast mot rubriken i sidomenyn på standardsidor

WCAG 2.4.2, skriv beskrivande sidtitlar

 • Titeln heter Malå kommun /Malå kommun men bör heta Startsida Malå kommun.
 • Sidor för anslag och kungörelser har samma titlar som sidan anslagstavlan.

WCAG 2.4.3, gör logisk tab-ordning

 • Länkarna lättläst, lyssna och e-tjänster i toppen av sidan markeras från höger till vänster och sedan logotyp.
 • Den sista slidern i bildspelet är även den första som markeras.
 • Pilarna i bildslidern är det sista som markeras.
 • På standardsidor och nyhetssidor så markeras vänstermeny/nyheter sist på sidan, innan innehållet.
 • På sidan mala.se/anslagstavla är tabbordningen ologisk då det som markeras efter innehållet är kungörelser och sedan länkar i puffen "om anslagstavlan".

WCAG 2.4.7, markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

 • Det är otydligt vilken sida som markeras i toppnavigationen.
 • Otydligt vad som markeras i den första slidern i bildslidern.
 • Vänster/höger-pil i bildslidern syns inte när de blir markerade.
 • Puffar på startsidan är otydligt markerade.
 • Markering för att dela via sociala medier är otydlig.
 • Knappen "alla nyheter" på startsidan är otydligt markerad.
 • Alla länkar i sidfoten är otydligt markerade.
 • Sökknappen ser ut att bli markerad två gånger då det egentligen är input-fältet som blir markerat den ena gången.
 • På sidor blir rubriken till vänstermenyn otydligt markerad.

WCAG 1.4.11, använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

 • För lite kontrast för bakgrundsfärg på sökknappen.
 • För lite kontrast för "Läs mer-knappen" mot bilder i bildslidern.
 • Ikoner till Facebook och Instagram i sidfot har för lite kontrast mot den blå bakgrundsfärgen.

WCAG 1.4.12, se till att det går att öka avståndet mellan tecken, rader, stycken och ord.

 • Typsnitt använder inte relativa mått.

WCAG 2.5.1, erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

 • Bildslidern på startsidan är ett gränsfall. Det finns punkter som man kan navigera med men dessa är väldigt små och för nära varandra på mobila enheter.

WCAG 5.5.3, se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter.

 • Knapparna "Läs mer" i bildslidern har samma namn.

WCAG 2.5.4, erbjud alternativ rörelsestyrning

 • Bildsliderna behöver justeras för mobila storlekar.

WCAG 4.1.3, se till att hjälpmedel kan presentera meddelande som inte är i fokus.

 • Cookie-ruta bör ha aria role="alert" för information om cookies.
 • Nyheter som laddas in bör läggas till i en aria-live region på sidan.
 • Felmeddelanden från Umbraco forms saknar WAI ARIA och hjälpmedel kommer därmed inte kunna presentera felmeddelanden.

Videos
Videos bör innehålla undertexter och man ska även kunna ta del av innehållet i videos på andra sätt. Det finns ett antal videos på sidan som inte uppfyller kraven.

Handlingsplan
En handlingsplan upprättas för närvarande, och beräknas vara klar under vecka 25. Åtgärder kommer att göras fortlöpande fram tills allt är åtgärdat.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från mala.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta oss, e-post: webbmaster@mala.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskriva på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav är du välkommen att höra av dig till oss och uppmärksamma oss på de problem som finns, via e-post: webbmaster@mala.se 

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning

Bristande förenligt med lagkraven
Rapporten visar att webbplasten mala.se lider av en hel del brister i webbtillgänglighet.

Hur testar vi webbplatsen?
En granskning är gjord under perioden 2020-03-02 till 2020-03-10 av teknikhuset.se. Granskningen har utförts baserat på de officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor publicerad av webbriktlinjer.se. Webbplatsen har testats baserat på den checklista framtagen av webbriktlinjer vilken är baserad på WCAG2.1 AA och pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital service. 

Senast uppdaterad den 30 juni 2020

Translate the website with Google translate.