Siffror i olika färger och vinklar mot en vit bakgrund.

Ekonomi

Ekonomienheten är organiserad under administrativa avdelningen och är stödfunktion till kommunkoncernens alla verksamheter samt ger information till politik och kommunens medborgare. Inom enheten ingår även upphandling.

Ekonomienheten hanterar kommunkoncernens ekonomiadministration. Bland annat löpande redovisning och fakturahantering, budget, bokslut samt finansfrågor. 

Vi hjälper gärna till om du har frågor som rör kommunens ekonomi.

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.