Politik

I menyn kan du läsa mer om den politiska organisationen, sammanträdesdagar och de olika nämnderna samt hitta kontaktinformation till ordföranden.

Den 1 juli 2020 infördes en ny politisk organisation där Omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden tagits bort och istället har 3 utskott inrättats: Allmänna utskottet, Sociala utskottet och Utbildningsutskottet. De mail-adresser som finns till nämnderna kan dock fortfarande användas.

Senast uppdaterad den 4 augusti 2020

Translate the website with Google translate.