Kommunala bolag

Malåbostaden AB

Malåbostaden är Malå Kommuns helägda bostadsföretag. Vi har ca 80% av totala antalet lägenheter som finns inom kommunen och vårt bestånd består av ca 500 lägenheter.

Malåbostaden AB

Malå Energi och industri AB (MENI AB)

Malå Energi och Industri AB är Malå Kommuns helägda industribolag.

Syfte

Vi har som syfte att tillgodose näringslivet inom Malå Kommun med ändamålsenliga industrilokaler. Vi vill motverka att bristen på industrilokaler är ett hinder för näringslivsutveckling. Vi uppför, köper, säljer och förvaltar industrifastigheter inom Malå Kommun.

Senast uppdaterad den 28 juni 2022

Translate the website with Google translate.