Kvinnlig sköterska på sommarpromenad på vårdtagare på Furugården, äldreboende.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

För personal

Välkommen till denna sida som vänder sig till dig som är anställd på Malå kommun. I textpuffarna här på sidan hittar du bland annat länkar till din e-post, ditt lönebesked och självservice. Du hittar även kontaktuppgifter till personal- och löneenheten samt växeln.

Nyhetsbrev till medarbetare

Första torsdagen varje månad, om inget annat meddelas, publiceras ett nyhetsbrev till dig som medarbetare på Malå kommun.

Ta del av Nyhetsbrev till medarbetare

Har du problem att logga in kan du ta del av nyhetsbrevet här istället (HTML)

KIA - rapportering av tillbud och olycksfall

KIA är Malå kommuns system för rapportering och hantering av olycksfall och tillbud för medarbetare. Olyckor ska i så stor utsträckning som möjligt förebyggas. De olyckor som redan skett ska utredas och åtgärdas. Det är därför viktigt att anmäla olycksfall eller tillbud som du som medarbetare råkar ut för. Det blir ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Du anmäler tillbud eller olycksfall via kategorin "För personal" i kommunens e-tjänsteportal. 

 

 

Senast uppdaterad den 19 februari 2024

Translate the website with Google translate.