Coronaviruset, Covid-19

Här hittar du information om hur Malå kommunen arbetar för att hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset, Covid-19. Malå kommun har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Spridningen av Covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

Nu har vaccinationen mot Covid-19 dragit igång i Malå.

Följ länken för information om Covid-19-vaccination på Malå sjukstuga.

Följ länken för frågor och svar om vaccination mot Covid-19 på Folkhälsomyndigheten,se

Följ länken för frågor och svar om vaccinet på krisinformation.se

Följ länken för att läsa mer om vaccinet på 1177.se

Ny tillfällig pandemilag gäller från 2021-01-10

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera hur de
följs. Verksamheter som inte följer restriktionerna kan dömas till vite. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Verksamheter ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks. Från och med 10 januari gäller:
• Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.
• Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det gäller även privata tillställningar i fest- och förenings-lokaler. För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare.

Här kan du ta del av den nya tillfälliga pandemilagen (på Länsstyrelsens hemsida) 

Här kan du ta del av Regionen Västerbottens statistik kring Covid-19 i Västerbotten

Regeringen skärper en rad restriktioner: 
• Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken. Du kan ta del av vad som gäller på den här länken.
• Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller till och med den 24 januari.
• All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig rekommenderas att hållas stängd till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
• Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari, gymnasiesär-skolan är undantagen.
• Högstadieskolor får möjlighet att bedriva distansundervisning.
• Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på
restauranger.
• Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser:

• Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.

• All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.

• Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari, gymnasiesärskolan är undantagen.

• Högstadieskolor får möjlighet att bedriva distansundervisning.

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken.

• Max 4 personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.

• Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.

Alla har ett ansvar för att förhindra smittspridning:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar. (En mindre krets är ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra. Vilka och hur många som ingår i kretsen kan variera utifrån varje individs livssituation. För någon kan det vara några nära vänner, för någon annan den närmaste familjen).
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv utan att smitta andra om du blir sjuk. Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. 
 • Stanna hemma och testa dig om du har symptom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symptom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Fira högtider under smittsäkra former.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker ett äldreboende - följ boendets besöksrestriktioner.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Läs mer på Krisinformation.se

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan! Visa omtanke om varandra, håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska spridningen av covid-19. Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Budskap för att mildra effekterna av pandemin:

 • Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska spridningen av covid-19.
 • Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan.
 • Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten.
 • Tvätta händerna ofta. 
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information. Att tänka på när du bedömer information.
 • Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Information till dig om är 70+
För dig som är 70+ gäller allmänna direktiv.

Egenprovtagning
Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska smittspridningen av Covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånare i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symtom.

Malå kommun - lokala rekommendationer och åtgärder:

Avrådan att besöka äldreboenden i Malå kommun
På grund av den dramatiska ökningen av Covid-19 i Västerbotten så avråds du starkt att hälsa på i äldreboenden. Nu behöver alla hjälpa till att hålla smittan borta från våra äldre och sköra.

Väljer du ändå att besöka dina närstående är det mycket viktigt att följa gällande rutiner:
Följ lokala rekommendationer för Malå kommun för säkra besök.

Fritidsgården Kosmos håller stängt
Med anledning av den ökade smittspridningen har Krisledningsgruppen i Malå kommun fattat beslut om tillfällig stänga den öppna fysiska mötesplatsen Fritidsgården Kosmos.

Familjerådgivningen har inga fysiska träffar
Beslut är taget att familjerådgivningen inte får besöka kommunerna för familjerådgivning. Man arbetar istället med digitala möten och telefonkontakt.

Kulturskolan pausar gruppdansundervisning i dans
Med start vecka 47 pausar Malå kulturskola gruppundervisningen i dans som bedrivs i samarbete med Sensus och finansieras med bidrag till kulturskolor från Kulturrådet. Avsikten är att återuppta den efter årsskiftet så snart situationen tillåter.

Kommunhuset är stängt för spontanbesök - Endast bokade besök tas emot
Kommunhuset är stängt för spontana besök på grund av Covid -19. Vill du boka ett besök är du välkommen att ta kontakt med berörd tjänsteperson direkt eller via växeln, tfn: 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 20 januari 2021

Translate the website with Google translate.