Närbild på när någon tvättar händerna under rinnande vatten, med texten: uppdaterad information om Coronaviruset, Covid-19.

Coronaviruset, Covid-19

Här hittar du information om hur Malå kommunen arbetar för att hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset, Covid-19. Malå kommun har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gäller från 15 juli för

 

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Fortsätt att följa de allmänna råden, även från 15 juli:

 • Stanna hemma vid covid-19-symptom. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.
 • Umgås helst utomhus och i mindre grupper.
 • Undvik trängsel, undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Håll avstånd och undvik särskilt att vara nära andra längre tid i små utrymmen.
 • Undvik kollektivtrafik men om du måste resa, säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symptom på Covid-19. 
 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.

 

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök, samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.
 • På serveringsställen får högst åtta personer sitta vid samma bord.

 

Här kan du ta del av Regionen Västerbottens statistik kring Covid-19 i Västerbotten

 

Här kan du ta del av myndigheternas information på olika språk om Covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta, på Krisinformations hemsida

 

Frågor och svar om munskydd, klicka på länken.

 

Vad gäller vid inresa till Sverige?
Följ länken för att komma till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Avrådan
Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet. Beslutet gäller tills vidare. Läs mer på regeringskansliets hemsida.

 

Vaccinering

Skydda dig själv och andra! Vänligen respektera prioritetsordningen. Boka bara tid om du tillhör den grupp som vaccineras just nu. Hälsocentralen har rätt att avboka din tid om du bokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

 • Alla som är 16 år och äldre kommer att bli erbjudna vaccin.
 • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper till att minska spridning av Covid-19 i samhället.
 • Vaccinering mot Covid-19 är gratis.
 • Region Västerbotten ger information när det är din tur. 
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot Covid-19.
 • Var källkritisk och sprid inte felaktig information, hämta kunskap från säkra källor.
 • Mer information finns på länkarna här nedan.

Följ länken för att se vaccinationsplanen för Region Västerbotten
Följ länken för frågor och svar om vaccination mot Covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida
Följ länken för frågor och svar om vaccinet på Krisinformations hemsida
Följ länken för att läsa mer om vaccinet på 1177.se

 

Tillfällig pandemilag gäller från 2021-01-10

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera hur de
följs. Verksamheter som inte följer restriktionerna kan dömas till vite. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Här kan du ta del av den tillfälliga pandemilagen (på Länsstyrelsens hemsida)

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs mer på Krisinformation.se

 

Vi kan mildra effekterna av pandemin:

 • Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska spridningen av covid-19.
 • Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan.
 • Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten.
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information. Att tänka på när du bedömer information.
 •  Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Egenprovtagning
Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska smittspridningen av Covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånare i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symtom.

 

MALÅ KOMMUN - lokala rekommendationer och åtgärder:

Avrådan att besöka äldreboenden i Malå kommun
På grund av den dramatiska ökningen av Covid-19 i Västerbotten så avråds du starkt att hälsa på i äldreboenden. Nu behöver alla hjälpa till att hålla smittan borta från våra äldre och sköra.
Väljer du ändå att besöka dina närstående är det mycket viktigt att följa gällande rutiner.

Kulturskolan - Dansundervisningen har för avsikt att återupptas höstterminen 2021.

Biblioteket - Det fysiska biblioteksrummet är öppet för skolelever förmiddagar till kl 13.00 (enbart bokade besök med mindre grupper om max 10 elever). Folkbiblioteket är öppet eftermiddagar 13.00 - 15.00 och måndagar även 16.00 - 19.00. Lokalen tillåter max 30 besökare samtidigt. Man erbjuder alternativ biblioteksservice, meröppet, boken kommer, bokkasse, återlämning genom bokinkast, det digitala biblioteket. Programverksamheten anpassas utifrån varje enskild aktivitet. För den fysiska turistinformationen gäller samma som för folkbiblioteket, då även den verksamheten är integrerad, service utgår i första hand digitalt (webb/telefon/e-post).

Familjerådgivningen har inga fysiska träffar
Beslut är taget att familjerådgivningen inte får besöka kommunerna för familjerådgivning. Man arbetar istället med digitala möten och telefonkontakt.

Kommunhuset är stängt för spontanbesök - Endast bokade besök tas emot
Kommunhuset är stängt för spontana besök på grund av Covid-19. Vill du boka ett besök är du välkommen att ta kontakt med berörd tjänsteperson direkt eller via växeln, tfn: 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 16 juli 2021

Translate the website with Google translate.