Närbild på när någon tvättar händerna under rinnande vatten, med texten: uppdaterad information om Coronaviruset, Covid-19.

Coronaviruset, Covid-19

Här hittar du information om hur Malå kommunen arbetar för att hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset, Covid-19. Malå kommun har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Spridningen av Covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

På grund av hög smittspridning av covid-19 och hårt tryck på vården har Västerbottens län skärpta rekommendationer fram till 18 april. 

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Nya föreskrifter och allmänna råd för muséer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar från och med den 25 mars 2021

Här kan du ta del av Regionen Västerbottens statistik kring Covid-19 i Västerbotten

För alla i Västerbottens län gäller följande rekommendationer: 

 • Umgås med få människor. Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel, det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam.
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan. Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har symtom, även lindriga – stanna hemma.
 • Gör inga onödiga resor. Res inte, varken inom eller utanför länet. Om du ändå måste resa, planera för en smittsäker resa. Du ska kunna isolera dig om du blir sjul. Planera för att undvika trängsel. Undvik nya kära kontakter. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom. 
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken. Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö. Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.
 • Stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar.Alla barn, 0–18 år, i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.
 • Gymnasieskolor. Gymnasieskolor i kommunerna rekommenderas att fortsätta sin regelbundna dialog med smittskyddsenheten och att ta beslut om fjärr- och distansundervisning utifrån den lokala smittspridningen.
 • Verksamheter med pågående utbrott. Jobbar du vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott rekommenderas du att minimera möten med andra människor än de du bor med.

Du som arbetar i en verksamhet med pågående utbrott rekommenderas att:

 • Undvika att vistas ute i samhället utöver arbetet. Det handlar exempelvis om att besöka affärer, caféer, barer, restauranger och fritidsaktiviteter inomhus.
 • I första hand ta hjälp med att handla livsmedel och nödvändiga läkemedel och inte åka själv.

Bor du med någon som arbetar på en arbetsplats gäller samma rekommendationer men du kan gå till arbete eller skola som vanligt. Barn födda 2005 och senare kan delta i fritidsaktiviteter inomhus. Har du blivit frisk efter covid-19 under det senaste halvåret gäller inte denna rekommendation. Beslutet har tagits i samråd av Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Planera för smittsäkra lovaktiviteter
Följ de rekommendationer som gäller i Västerbottens län och planera för smittsäkra  lovaktiviteter.

Smittspridningen är väldigt hög och vi har fått in muterat virus i länet.
• Kanske hade du planerat att åka till fjällen, umgås med släkt och familj eller göra något annat. Det är dags att ompröva det.
• Vi ska inte resa i regionen eller ut och in i den och vi ska undvika att träffa andra människor än de vi bor med.

Kom ihåg att fortsätta följa de nationella råden, läs mer på Krisinformations hemsida.

Myndigheternas information på olika språk om Covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta, på Krisinformations hemsida

Komplettering av nationella budskap som gäller från och med den 1 mars,  serveringsställen på handelsplatser och idrotts-, kultur- eller fritidsaktiviteter: 

 • Endast en person åt gången, i ett och samma sällskap, får vistas på ett serveringsställe som utgör en del av en handelsplats. Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd.
 • Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring mellan kl 20.30 och klockan 05.00.

För att undvika spridning av Covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts-, kultur, eller fritidsaktiviteter:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus.
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
 • avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Som alltid gäller det att vi ska:
Tvätta händerna. Ofta.
Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
Stanna hemma när du är sjuk.
Testa dig om du har symtom.

Resor
Det krävs ett negativ covid-19-test för utländska medborgare vid inresa till Sverige oavsett varifrån man reser. Alla som reser in i Sverige från annat land bör testa sig vid ankomst sant dag 5. Stanna hemma 7 dagar oavsett testresultat. Läs mer på polisens hemsida.

Resor till och från Norge och Finland:

 • Inreseförbud till Norge gäller tills vidare. Undantag görs för personer som jobbar inom vård, omsorg, transporter och andra samhällskritiska funktioner. Läs mer på norska regeringens hemsida.
 • Skärpta inreserestriktioner för resenärer som reser till Finland gäller till 30 april.

Avrådan
Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet. Beslutet gäller tills vidare. Läs mer på regeringskansliets hemsida.

Här hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin, tex inreseförbud, vad gäller kring allmänna sammankomster, butiker, gym, sportanläggningar, serveringsställen mm. Följ länken till krisinformation.se

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från andar länder. Följ länken för att komma till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Frågor och svar om munskydd, klicka på länken.

 

Vaccinering

Skydda dig själv och andra! Vänligen respektera prioritetsordningen. Boka bara tid om du tillhör den grupp som vaccineras just nu. Hälsocentralen har rätt att avboka din tid om dubokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

 • Alla som är 18 år och äldre kommer att bli erbjudna vaccin.
 • Ordningen styrs av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
 • Tidplanen påverkas av tillgång på vaccin.
 • Region Västerbotten ger information när det är din tur. 
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot Covid-19.
 • Var källkritisk och sprid inte felaktig information, hämta kunskap från säkra källor.
 • Mer information finns på länkarna här nedan.

Följ länken för att se preliminär vaccinationsplan för Region Västerbotten
Följ länken för frågor och svar om vaccination mot Covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida
Följ länken för frågor och svar om vaccinet på Krisinformations hemsida
Följ länken för att läsa mer om vaccinet på 1177.se

Ny tillfällig pandemilag gäller från 2021-01-10

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera hur de
följs. Verksamheter som inte följer restriktionerna kan dömas till vite. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Länkar till framtagna filmer om den tillfälliga pandemilagen. Filmerna har tagits fram av Tillväxtverket för att förtydliga lagens innehåll för företagare.
Film 1: Vad innebär lagen för företagare? Ex: hur beräknar en max antal besökare, https://fb.watch/3h4OK5Tvhg/
Film 2: Vem omfattas av lagen? Reda ut begreppen: butik, serviceinrättning och sportanläggning, https://fb.watch/3h4QO6_uPo/


Här kan du ta del av den nya tillfälliga pandemilagen (på Länsstyrelsens hemsida) 

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser:

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken alla tider på dygnet. Gäller för resenärer födda 2004 och tidigare. 
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. 
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig rekommenderas hålla stängt. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Max 4 personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Servering av alkohol är förbjuden kl 20.00 - 11.00.
 • Högstadieskolor har möjlighet att bedriva distansundervisning men det är viktigt att så långt som det är möjligt att hålla dem öppna.
 • Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får 10 kvadratmeter.
 • Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än åtta deltagare. Det gäller även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler. För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare.

Alla har ett ansvar för att förhindra smittspridning:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar. (En mindre krets är ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra. Vilka och hur många som ingår i kretsen kan variera utifrån varje individs livssituation. För någon kan det vara några nära vänner, för någon annan den närmaste familjen).
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv utan att smitta andra om du blir sjuk. Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. 
 • Stanna hemma och testa dig om du har symptom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symptom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det gäller både inom- och utomhus för barn och unga (födda 2005 och senare).
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker ett äldreboende - följ boendets besöksrestriktioner.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs mer på Krisinformation.se

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan! Visa omtanke om varandra, håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska spridningen av covid-19. Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället. För dig som är 70+ gäller allmänna direktiv.

Vi kan mildra effekterna av pandemin:

 • Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska spridningen av covid-19.
 • Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan.
 • Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten.
 • Tvätta händerna ofta. 
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information. Att tänka på när du bedömer information.
 •  Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Egenprovtagning
Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska smittspridningen av Covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånare i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symtom.

MALÅ KOMMUN - lokala rekommendationer och åtgärder:

Avrådan att besöka äldreboenden i Malå kommun
På grund av den dramatiska ökningen av Covid-19 i Västerbotten så avråds du starkt att hälsa på i äldreboenden. Nu behöver alla hjälpa till att hålla smittan borta från våra äldre och sköra.
Väljer du ändå att besöka dina närstående är det mycket viktigt att följa gällande rutiner:

Fritidsgårdens verksamhet öppnar upp med följande anpassningar:
Tisdagar kl 18.00-20.00, årskurs 5-6
Onsdagar kl 18.00-20.00, årskurs 4
Fredagar kl 19.00-22.00, årskurs 7-9

I dagsläget tillåts inte besök av elever från andra kommuner/skolor. Det är bara elever från Nilaskolan som får vistas på Kosmos. Håll i håll ut! MAX 30 besökare i lokalen samtidigt.

Kulturskolan - Dansundervisningen har för avsikt att återupptas först ht 2021, den kommer i samråd med samarbetspartner inte att bedrivas denna vår. Övrig verksamhet fortsätter enligt schema. Gruppundervisning sker om max 5 deltagare, elever erbjuds digitala föreställningslösningar.

Biblioteket - Det fysiska biblioteksrummet är öppet för skolelever förmiddagar till kl 13.00 (enbart bokade besök med mindre grupper om max 10 elever). Folkbiblioteket är öppet eftermiddagar 13.00 - 15.00 och måndagar även 16.00 - 19.00. Lokalen tillåter max 30 besökare samtidigt. Man erbjuder alternativ biblioteksservice, meröppet, boken kommer, bokkasse, återlämning genom bokinkast, det digitala biblioteket. Programverksamheten anpassas utifrån varje enskild aktivitet. För den fysiska turistinformationen gäller samma som för folkbiblioteket, då även den verksamheten är integrerad, service utgår i första hand digitalt (webb/telefon/e-post).

Familjerådgivningen har inga fysiska träffar
Beslut är taget att familjerådgivningen inte får besöka kommunerna för familjerådgivning. Man arbetar istället med digitala möten och telefonkontakt.

Kommunhuset är stängt för spontanbesök - Endast bokade besök tas emot
Kommunhuset är stängt för spontana besök på grund av Covid -19. Vill du boka ett besök är du välkommen att ta kontakt med berörd tjänsteperson direkt eller via växeln, tfn: 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 14 april 2021

Translate the website with Google translate.