Närbild på när någon tvättar händerna under rinnande vatten, med texten: uppdaterad information om Coronaviruset, Covid-19.

Coronaviruset, Covid-19

De flesta restriktioner mot covid-19 avvecklas från och med den 9 februari.

Smittspridningen är fortsatt hög i Malå kommun.

Vad gäller från och med den 9 februari:

  • Fortsatt gäller skyddsplikt, det vill säga att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

  • Återgång från att jobba hemifrån till arbetsplatserna bör ske successivt.

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

  • Testning av allmänheten upphör, det vill säga att egenprovtagningen stänger för allmänheten.

  • Egentestning sker endast för sjukvårds- och omsorgspersonal.

  • Testning sker på medicinsk indikation och av hälso- och sjukvård och omsorgspersonal samt brukare.

Målet är att skydda de mest sårbara inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen genom testning, fortsatt smittspårning och riskreducerande åtgärder.

Läs mer om vad som fortsatt gäller vid besök på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter

Läs mer om vad som gäller från och med den 9 februari på Folkhälsomyndighetens sida

Senast uppdaterad den 9 februari 2022

Translate the website with Google translate.