Coronaviruset, Covid-19

Här hittar du information om hur Malå kommunen arbetar för att hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset, Covid-19. Malå kommun har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Spridningen av Covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

Skärpta allmänna råd:

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Västerbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd i Västerbottens län från och med 2020-11-10. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende.

Beslutet gäller till och med den 13 december. Beslutet kan förlängas.

Det här gäller för dig som bor eller vistas i Västerbottens län:

Undvik att umgås med andra
Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte
Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser
Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas såsom butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök på exempelvis livsmedelsbutiker och apotek men tänk då på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter
Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Det här gäller för verksamheter och arbetsplatser i Västerbottens län:

  • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden, exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden, exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om lokala allmänna råd (skrolla ner på sidan så kommer du till Region Västerbotten)

Sammankomster

Läs mer på Länsstyrelsens i Västerbottens hemsida om publiktaket på 8 personer

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan! Visa omtanke om varandra, håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska spridningen av covid-19. Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Fortsätt även följa de allmänna råden:

  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Håll avstånd, både inomhus och utomhus.
  • Testa dig om du har symtom.
  • Tvätta händerna ofta. 
  • Åk kollektivt bra om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
  • Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
  • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symptom. Det gäller alla, oavsett ålder.
  • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information. Att tänka på när du bedömer information.

Information till dig om är 70+
För dig som är 70+ gäller allmänna direktiv.

Egenprovtagning
Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet med att minska smittspridningen av Covid-19. Möjlighet till egenprovtagning finns för invånare i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symtom.

Malå kommun - lokala rekommendationer och åtgärder:

Avrådan att besöka äldreboenden i Malå kommun
På grund av den dramatiska ökningen av Covid-19 i Västerbotten så avråds du starkt att hälsa på i äldreboenden. Nu behöver alla hjälpa till att hålla smittan borta från våra äldre och sköra.

Väljer du ändå att besöka dina närstående är det mycket viktigt att följa gällande rutiner:
Följ lokala rekommendationer för Malå kommun för säkra besök.

Fritidsgården Kosmos håller stängt
Med anledning av den ökade smittspridningen har Krisledningsgruppen i Malå kommun fattat beslut om tillfällig stänga den öppna fysiska mötesplatsen Fritidsgården Kosmos. Beslutet gäller till den 8 december men kan komma att förlängas. Vi ser nu över hur vi kan ställa om fritidsgårdsverksamheten ytterligare. Ungdomars idéer välkomnas varmt till asa.soderlund@mala.se 

Familjerådgivningen har inga fysiska träffar
Beslut är taget att familjerådgivningen inte får besöka kommunerna för familjerådgivning. Man arbetar istället med digitala möten och telefonkontakt.

Kulturskolan pausar gruppdansundervisning i dans
Med start vecka 47 pausar Malå kulturskola gruppundervisningen i dans som bedrivs i samarbete med Sensus och finansieras med bidrag till kulturskolor från Kulturrådet. Avsikten är att återuppta den efter årsskiftet så snart situationen tillåter.

Kommunhuset är stängt för spontanbesök - Endast bokade besök tas emot
Kommunhuset är stängt för spontana besök på grund av Covid -19. Vill du boka ett besök är du välkommen att ta kontakt med berörd tjänsteperson direkt eller via växeln, tfn: 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 26 november 2020

Translate the website with Google translate.