Närbild på när någon tvättar händerna under rinnande vatten, med texten: uppdaterad information om Coronaviruset, Covid-19.

Coronaviruset, Covid-19

Malå kommun har en nära samverkan med myndigheter och aktörer i Västerbottens län och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du ta del av Regionen Västerbottens statistik kring Covid-19 i Västerbotten

Dina skyldigheter

Alla har ett personligt ansvar att följa allmänna råd och rekommendationer. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Följande gäller:

 • Stanna hemma och testa dig om du får symptom på luftvägsinfektion. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som är ovaccinerad. Du som har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna eller som är under 6 år behöver i regel inte testa dig för covid-19. Om någon i ditt hushåll får covid-19 behöver även du stanna hemma.
 • Stanna hemma om du har symtom, även om provsvaret visar att du inte har covid-19.
  Det minskar spridningen av andra infektioner. Se hur länge du bör stanna hemma på 1177.se 
 • Alla som reser till Sverige rekommenderas testa sig för covid-19 med PCR-test så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Rekommendationen om testning gäller alla från förskoleklassålder och uppåt. Undantag gäller för exempelvis arbetspendlare. Se mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.
 • Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige (även de som reser in från nordiska länder). Se mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.
 • Sedan den 10 januari finns det tillfälliga rekommendationer för provtagning som gäller för dig som bor med någon som har bekräftad covid-19 och för dig med symtom som gjort ett snabbtest. Besök 1177.se för att ta del av aktuella rekommendationer. De tillfälliga rekommendationerna gäller inte dig som arbetar inom vården. Du ska lämna prov som vanligt enligt de tidigare rekommendationerna.
 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. 

Du som inte är vaccinerad mot covid-19 rekommenderas även att:

 • Fortsatt hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre. 
Dessa råd gäller inte för personer som är under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Kollektivtrafik

Du som är 18 år eller äldre ska undvika att använda kollektivtrafiken när det kan uppstå trängsel, om det är möjligt. Alternativ kan vara att gå, cykla, åka egen bil eller resa vid en annan tidpunkt.
Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.
Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik

Cuper och läger inomhus

Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.

Handelsplatser, platser för kultur och fritidsverksamheter

Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

Serveringsställen

Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast klockan 23.

Vuxenutbildningar och lärosäten

Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. 
Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Grundskola, gymnasieskola m.m.

Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar om följande åtgärder
(regeringsbeslut krävs):

Privata sammankomster

Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler. Gäller inte vid minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus

Maxtak på 500 personer. En möjlighet till sektionering införs som gäller med vaccinationsbevis.

Inresor

Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Vaccination mot covid-19 – Skydda dig själv och andra 

 • Pandemin är inte över – vaccination är vägen framåt.
 • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccinationerna minskar också smittspridningen i samhället.
 • Fler behöver vaccinera sig för att vi tillsammans ska kunna återgå till en normal vardag och ett samhälle utan restriktioner.
 • Vänta inte med att vaccinera dig mot covid-19. Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Det är det viktigaste du gör.
 • Du rekommenderas att vaccinera dig även om du haft covid-19.
 • Alla som är 12 år eller äldre erbjuds vaccination mot covid-19.
 • Alla som är över 18 år erbjuds en tredje dos vaccin som påfyllnad. Det ska ha gått minst fem månader mellan den andra dosen och påfyllnadsdosen.
 • Vaccineringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
 • Vaccinering mot covid-19 är frivillig och gratis.
 • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Vi använder bara mRNA vaccin men du kan inte välja vilket vaccin du får.
Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se  

Mildra effekterna av pandemin

 • Provtagning, smittspårning och vaccinering är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19
 • Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan! 
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information.
 • Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten.

 

Senast uppdaterad den 24 januari 2022

Translate the website with Google translate.