Samlad lägesbild - Coronaviruset

Lägesbild

Det är mycket hög belastning på både 1177 Vårdguiden och informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser.

• Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner.

• Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög.

• Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter (Folkhälsomyndigheten, UD, WHO, 1177, Region Västerbotten m.fl.)

• Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

• Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

• Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

Länk till Folkhälsomyndigheten

Länk till Vårdguiden 1177

 

KOM IHÅG ATT VARA KÄLLKRITISK. SPRID INTE INFORMATION SOM INTE KOMMER FRÅN EN SÄKER KÄLLA! 

Senast uppdaterad den 31 mars 2020

Translate the website with Google translate.