Language Lättläst Lyssna E-tjänster
Dator,platta och mobiltelefon som ligger på ett bord

Tillgänglighetsredogörelse för mala.se

Välkommen till Malå kommuns webbplats!
Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av kommunens webbplats. Malå kommun kommer, med start januari 2020, att göra en tillgänglighetsöversyn av webbplatsen. På den här sidan kommer Malå kommun att beskriva hur mala.se uppfyller lagen om tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att många delar av webbplatsen för närvarande inte är tillgängliga, men vi strävar efter att göra en ständig förbättring kring webbplatsens tillgänglighet.

Du är välkommen att ta kontakt med webbansvarig om du har frågor eller synpunkter på tillgängligheten här på Malå kommuns webbplats. Kontaktuppgifterna hittar du i textpuffen som heter KONTAKTPERSON FÖR TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBPLATSEN. Tar du kontakt via e-post är vårt mål är att besvara dig inom 2 arbetsdagar.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från mala.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta oss, e-post: webbmaster@mala.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskriva på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav är du välkommen att höra av dig till oss och uppmärksamma oss på de problem som finns, via e-post: webbmaster@mala.se 

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning

Bristande förenligt med lagkraven
- genomgången fortsätter och vi fyller på listan eftersom allt eftersom genomgången utförs.

  • På ett flertal ställen finns länkar till pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassad

  • Kodningen på sidan är inte i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet
  • Lättläst/klartext portalen är inte utvecklad

  • Alla bilder innehåller inte alt-text

Vår ambition är att allt eftersom under 2020 åtgärda alla kända problem.

Hur testar vi webbplatsen?

Vi gör en självskattning (intern testning) av mala.se.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 februari 2020.
Senast uppdaterad den 7 februari 2020

Translate the website with Google translate.