Förberedelse inför möte med finansiär

Många företagare upplever det svårt att möta finansiärer och veta vad som förväntas av dem vid mötet.

Genom projekten Möjligheternas Region och Företagarnas Affärsutveckling har vi tillsammans fått möjlighet att ta fram verktyg som underlättar för företagen när det ska söka företagslån. Se filmen och ta hjälp av checklistan:

Senast uppdaterad den 3 mars 2021

Translate the website with Google translate.