Language Lättläst E-tjänster

Oro för barn eller ungdom

Om du har misstanke att barn eller ungdom upp till 18 år far illa så bör du göra en barn far illa anmälan. Du kan välja att vara anonym . Gäller det en akut situation så önskar vi att du ringer 112 så kopplas du till jourhavande socialsekreterare.

Ser eller misstänker du att ett barn far illa och kan behöva skydd eller vård? Då kan du vända dig till socialtjänsten. Du behöver inte veta att ett barn far illa för att du ska kunna göra en orosanmälan, utan det räcker att du misstänker att ett barn far illa. Sedan är det socialtjänstens ansvar att utreda hur barnet har det.

Om du är osäker på om du bör göra en orosanmälan kan du först ringa till socialtjänsten och rådfråga. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar oss.

Använd gärna blanketten Anmälan - barn far illa när du gör skriftlig anmälan. Länk till blanketten Anmälan - barn far illa

 

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019

Translate the website with Google translate.