God man, förvaltare, förmyndare

Att vara god man för någon handlar om att hjälpa en person som av olika anledningar behöver stöd med vissa delar i sin vardag. Det kan till exempel innebära att du hjälper att betala räkningar eller ansöka om bidrag eller insatser av olika slag. Du behöver inte ha en särskild utbildning för att klara ett uppdrag som god man. Det är inte mer avancerat än din egen ekonomi och har du frågor eller funderingar så finns vi här för att hjälpa dig.

Du behövs!
Att bli god man handlar mer om vem du är som person och de erfarenheter du har med dig än vad du arbetar med eller har arbetat som. Du har en stor vilja att hjälpa andra, är bra på att hitta lösningar och vet hur samhället fungerar.

Uppdraget ser olika ut beroende på vem som behöver hjälp och viktigt att veta är att godmanskapet bygger på frivillighet. Personen som behöver din hjälp har fortfarande rätten att sköta sina affärer själv och du som god man behöver därför ha personens samtycke i de ärenden där du företräder din huvudman. Den enskilde kan när som helst begära att ett godmanskap ska upphöra.
Förvaltare har däremot, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet och behöver inte ha samtycke. Förvaltare blir aktuellt först om strikt ekonomisk kontroll behövs och då tar förvaltaren över ansvaret för ekonomin helt och hållet.

För en god man för ensamkommande barn gäller speciella regler, kontakta Överförmyndaren (se kontaktinformation i rutan).

Tingsrätten är den instans som beslutar om godmanskap och beslutar om vilka insatser som ska ingå i uppdraget.

Det finns tre delar som kan ingå i uppdraget som god man


Att bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag, boende och insatser, teckna avtal eller företräda huvudmannen vid ex bostadsförsäljning.

Förvalta egendom innebär att du ska betala hushållsräkningar, eventuellt tillsammans med huvudmannen, lämna fickpengar, köpa möbler eller sälja fast eller lös egendom. Du ska upprätta en budget och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Sörja för person innebär att du ska se till att huvudmannen får nödvändig vård och omsorg. Håll kontakt med vårdpersonal och huvudmannens behov och medverka till att dagvård eller annan aktivitet kan ordnas.

Du bör ha tid att träffa personen som behöver din hjälp minst en gång i månaden. Det ingår inte ditt uppdrag att handla dagligvaror, städa eller vårda personen. Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i respektive uppdrag.

Anmäl ditt intresse för att bli god man
Känner du att du har några timmar över varje månad (det är oftast inte mer än så) och vill hjälpa någon till en bättre vardag så är du välkommen att anmäla ditt intresse för att bli god man. Allt vi behöver är ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.

Vi kontaktar dig och du bjuds in till en träff där du får veta mer om vad det innebär att vara god man innan du bestämmer dig helt.

Kontakta överförmyndaren (se kontaktuppgifter i rutan) för att anmäla dig!

Se film på Youtube om hur det är att vara God man

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.