Resor, transport och besök

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd. Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv.

Senast uppdaterad den 14 februari 2020

Translate the website with Google translate.