En livboj hänger på en björkstam, en sjö skymtar i bakgrunden.

Fotograf: Malin Hedman

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Malå socialjour

Har du akuta sociala ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag, ring 112 så kopplas du till Malås socialjour. Det kan handla om t.ex. våld i nära relation, missbruk eller misstanke att någon far illa.

SOS, tfn: 112

112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen, tfn: 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.
Läs mer om Sjukvårdsrådgivningen

Socialtjänsten, tfn: 0953 - 140 00 (växeln)

Dagtid kan du ringa till individ och familjeomsorgen för råd och stöd. Är telefonen avstängd kan meddelande lämnas i växeln så ringer en handläggare upp. Kvällstid och helger eller i akuta lägen, ring 112 så kopplas du till Malås socialjour.

Psykiatrisk akutmottagning, tfn: 0910 - 77 19 19 (Skellefteå)

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt. 

Barnens hjälptelefon, Bris, tfn: 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Vuxnas hjälptelefon, Bris tfn:  077 - 150 50 50

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Kvinnofridslinjen, tfn: 020 - 50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Läs mer om Kvinnofridslinjen

Brottsofferjouren, tfn: 0200 - 21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen, tfn: 020 - 22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Bufff - Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård, tfn: 020 - 20 03 30

Bufff är en religiöst och politiskt obunden nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.
Läs mer om Bufff

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.