Galejans entréskylt.

Fotograf: Ingela Westerlund Svahn

Galejan

Galejan är en verksamhet som strävar efter att ge en bra service till Malåborna. Vi jobbar med att skapa meningsfull sysselsättning till personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Målet är att de som kommer till oss ska kunna få möjlighet till egen försörjning och kunna komma sig ut i arbetslivet. Vi kan därför ibland vara ganska många som jobbar här. Alla gör sitt bästa utifrån sin förmåga.

På Galejan tar vi på oss olika uppdrag utifrån möjlighet och kompetens. Det kan t.ex. vara att vi hämtar grovsopor, utför enklare städuppdrag, leverans av fika med mera. Enklast är det att ringa oss och höra om vi har möjlighet att göra det du vill ha hjälp med .

Varje dag kör vi ut mat till våra äldreboenden och förskolor. Maten hämtar vi på Grytan.  

Vi utför inte flyttningar av möbler men om du vill skänka saker till Galejan så kan vi komma och hämta sakerna vid behov.

Fixarservice

Vi utför väntjänst uppdrag i mån av tid och möjlighet.
Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp med en del praktiska vardagssysslor. Det kan vara sånt som är lite riskfyllt för dig att utföra eller som du kanske har lite svårt att klara själv. Ring till oss på Galejan och kolla om du kan får vår hjälp. Vi kommer om vi kan. Vi utför tjänsten gratis.
Kontaktuppgifter hittar du till höger här på sidan.

Second-hand

Till Galejan Secondhand kan du lämna in saker som du inte längre använder eller behöver. Vi tar emot husgeråd, prydnadssaker, mattor, gardiner, möbler, böcker med mera men elektronik såsom tv, datorer tar vi inte emot. 

Genom att skänka till Second-Hand/Återbruk bidrar du till att göra miljön bättre på flera olika sätt. Och du kan även glädja andra som får nytta av det du själv inte längre använder.

Rutiner för Galejans Second-hand affär

Galejan jobbar för att sätta fokus på miljö och återanvändning.
Vi jobbar enligt följande tankesätt ”Det bästa miljötänk man kan ha är återbruk” vilket:

  • spar på våra naturtillgångar
  • minskar nytillverkningen
  • minskar kostnader för sophantering
  • är ett enkelt sätt att hjälpas åt för att skapa en bättre miljö

Så släng inte! Lämna det till Galejan Second-hand eller till Återbruket.
Hör av dig till oss om du har saker som du vill skänka om du har möjlighet att fixa transporten själv.

Inkomsterna från butiksförsäljningen går tillbaka in i vår verksamhet vilket möjliggör för oss att erbjuda fler personer anställning eller praktik. De går
även till en del aktiviteter.
Hör av dig till oss på Galejan om du har frågor. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du i textpuff här på sidan.

Välkomna in till oss!

Galejans Café

Välkommen in till vårt café för ett gott fika och gemenskap. 

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.