Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt, du kan i menyn läsa om vilket stöd som Malå Kommun kan bistå med för att underlätta din vardag.

Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.