Närbild på vårdare som håller vårdtagare i handen.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Äldreomsorg

När du blir äldre och kroppen inte orkar som förut kan du behöva stöd i ditt dagliga liv. Då kan du ansöka om insatser hos oss på äldreomsorgen. Vi strävar efter att du ska kunna bo kvar hemma i din invanda miljö så länge som möjligt. Vi har en omfattande hemtjänst med kompetent personal och många olika insatser. För dig som inte längre klarar av att bo hemma finns våra äldreboenden.
Malå kommun ansvarar för alla äldreboenden och alla hemtjänstinsatser i ordinärt boende i kommunen.


Äldreomsorgen består av bland annat följande insatser:

  • Hemtjänstinsatser i eget boende
  • Äldreboenden (särskilda boenden)
  • Hälso-, sjukvård och rehabilitering i äldreboenden och hemsjukvård
  • Trygghetslarm
  • Anhörigstöd
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdomar
  • Växelvård/korttidsvistelse

Via menyn till vänster hittar du information om kommunens äldreomsorg samt andra intressanta upplysningar riktade till äldre personer och anhöriga.

Äldreomsorgens arbete styrs av flera lagar, främst Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Tystnadsplikt
Vi arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.