Information med anledning av det säkerhetspolitiska läget

På denna sida publicerar Malå kommun uppdaterad information med anledning av det säkerhetspolitiska läget.

Malå kommun bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel. Malå kommun har samarbete med andra krisberedskapsaktörer i länet och målet är att säkerställa vår förmåga att hantera ett förvärrat säkerhetspolitiskt läge eller parallella händelser. 

Försvarsmakten bedömer risken för att Sverige ska utsättas för ett väpnat angrepp fortsatt är låg, men att det inte kan uteslutas. Risken för att Sverige ska utsättas för påtryckningar, i form av exempelvis cyberintrång, har dock ökat. 

Lägesbild

Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på Västerbotten, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som är mer påverkade än andra på grund av bland annat  varubrist och kostnadshöjningar.

Det här kan du göra om du känner oro

Alla reagerar olika och det är normalt att känna sig orolig och maktlös när omvärldsläget snabbt försämras. Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro och stress:

  • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går.
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.
  • Testa att begränsa din nyhetskonsumtion om du känner att nyheterna gör dig mer orolig och får dig att må dåligt.
  • Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre vill prata med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt och mejl. Krisinformations.se har mer information om vart du kan vända dig.

Skyddsrum

I Malå kommun finns för närvarande inga registrerade skyddsrum, men en inventering av tidigare registrerade skyddsrum har gjorts och nu inväntar Malå kommun direktiv från MSB i frågan. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är ansvariga för skyddsrum i Sverige.

Läs mer om om skyddsrum på MSB:s hemsida

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö. Vid riktigt allvarliga händelser används utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". I Malå finns utomhusvarningssystemet placerat på Malå kommunhus, Räddningstjänsten och Park Malåborg. 

Läs mer på om VMA på MSB:s hemsida

Information om flygövningar i Norr- och Västerbotten

Norrbottens flygflottilj F21 vill informera om att deras verksamhet och övningar pågår som vanligt, i form av exempelvis lågflygningar och överljudsflygning då planen flyger fortare än ljudet. Det förekommer också ensamflygningar och större formationer samt övningar tillsammans med andra nationers flyg inom övningsområdet, som i huvudsak sträcker sig över i Norr- och Västerbotten. Övningar genomförs framför allt över inlandet eller till havs. F21 uppmanar innevånarna att inte oroa sig, utan i stället känna sig trygg över F21:s närvaro i länet.

Sprid inte bilder, video eller text om försvaret

Försvarsmaktens fordon, fartyg, flygplan och soldater syns mer frekvent i Sverige. Sprid inte bilder, video eller textad information om var de befinner sig.

Vad kan du som invånare göra?

Sverige utsätts för påverkan som utmanar vår demokrati och som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar och skapa misstänksamhet. Att hålla sig välinformerad och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Alla som bor i Sverige kan bidra till svensk säkerhet och beredskap genom att vara källkritisk, undersöka fakta samt inte sprida rykten och desinformation vidare.

Ta i första hand del av den information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser:

Läs mer om krisinformation.se om källkritik

Läs mer om vad du ska tänka på innan du delar information på krisinformation.se

Preppa solidariskt

Du kan påverka din egen säkerhet genom att se över din hemberedskap så att du klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men bunkra inte. Om det är tom i hyllan i butiken bereror det inte på att maten är slut, utan på att man inte hunnit fylla på. I MSBs broschyr: Om krisen eller kriget kommer finns tips för din hemberedskap när det gäller mat, vatten, värme och kommunikation.

Läs mer om bad du som privatperson kan göra på MSB:S hemsida

 

 

 

Senast uppdaterad den 12 april 2022

Translate the website with Google translate.