Information med anledning av det säkerhetspolitiska läget

På denna sida publicerar Malå kommun uppdaterad information med anledning av det säkerhetspolitiska läget.

Malå kommun bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel. Malå kommun har samarbete med andra krisberedskapsaktörer i länet och målet är att säkerställa vår förmåga att hantera ett förvärrat säkerhetspolitiskt läge eller parallella händelser. 

Det förändrade omvärldsläget innebär en ökad risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner inom landet. 

Lägesbild för Västerbotten

Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på Västerbotten, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som är mer påverkade än andra på grund av bland annat  varubrist och kostnadshöjningar.

Till allmänheten

Tillsammans värnar vi vår demokrati, fred och frihet.

Sveriges totalförsvar med myndigheter, regioner, kommuner, frivilligorganisationer, företag och privatpersoner behöver alltid utvecklas och anpassas för att möte de hot och risker som vi står inför i ett förändrat omvärldsläge.

Du är en del av Sveriges beredskap.

Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser. Se till att du har beredskap för att klara dig i en vecka med mat, vatten och värme. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Läs mer på MSB om hemberedskap

Bli inte lurad

En stark demokrati bygger på att individen är delaktig, välinformerad och källkritisk. Främmande makt kan utsätta Sverige för otillbörlig informationspåverkan som utmanar vår demokrati. Att hålla  sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Läs mer på bliintelurad.se 

Tänk säkert

Idag är samhället fyllt av digitala lösningar som kan underlätta din vardag. Genom att öka din medvetenhet om hur du skyddar din viktigaste information och ändrar ditt beteende på nätet minskar du risken för att förlora information och bli utsatt för bedrägeri. Läs mer på tanksakert.sakerhetskollen.se

Det här kan du göra om du känner oro

Alla reagerar olika och det är normalt att känna sig orolig och maktlös när omvärldsläget snabbt försämras. Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro och stress:

  • Fortsätt med de vanliga rutiner så gott det går.
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.
  • Testa att begränsa din nyhetskonsumtion om du känner att nyheterna gör dig mer orolig och får dig att må dåligt.
  • Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre vill prata med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt och mejl. Krisinformations.se har mer information om vart du kan vända dig.

Skyddsrum

I Malå kommun finns för närvarande inga registrerade skyddsrum, men en inventering av tidigare registrerade skyddsrum har gjorts och nu inväntar Malå kommun direktiv från MSB i frågan. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är ansvariga för skyddsrum i Sverige.

Läs mer om om skyddsrum på MSB:s hemsida

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö. Vid riktigt allvarliga händelser används utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". I Malå finns utomhusvarningssystemet placerat på Malå kommunhus, Räddningstjänsten och Park Malåborg. 

Läs mer på om VMA på MSB:s hemsida

Sprid inte bilder, video eller text om försvaret

Försvarsmaktens fordon, fartyg, flygplan och soldater syns mer frekvent i Sverige. Sprid inte bilder, video eller textad information om var de befinner sig.

Preppa solidariskt

Du kan påverka din egen säkerhet genom att se över din hemberedskap så att du klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men bunkra inte. Om det är tom i hyllan i butiken bereror det inte på att maten är slut, utan på att man inte hunnit fylla på. I MSBs broschyr: Om krisen eller kriget kommer finns tips för din hemberedskap när det gäller mat, vatten, värme och kommunikation.

Läs mer om bad du som privatperson kan göra på MSB:S hemsida

 

 

 

Senast uppdaterad den 23 juni 2022

Translate the website with Google translate.