Language Lättläst E-tjänster

Energirådgivning och klimatrådgivning

Vad är kommunens energi- och klimatrådgivare?

Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner, småföretag, organisationer och föreningar.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningens uppgift är att ge oberoende råd till konsumenter och förstärka arbetet i de lokala och regionala nätverken för energi- och klimatfrågor.
Från och med den 1 januari 2009 ingår även transporter av personer och gods i uppdraget.

Energi- och klimatrådgivning rör information /kunskap om:
- Bidrag
- Energiomställning
- Tips för effektivare energianvändning
- Klimatpåverkan av olika energisystem samt transporter av personer och gods

Malå kommun köper tjänst av Lycksele kommun för energi- och klimatrådgivning.
Ring tfn: 0950-166 00
Senast uppdaterad den 17 juni 2019

Aktuellt

Effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft med stöd av Artificiell Intelligens (AI)

Näringsliv och jobb

Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

Målgrupp: näringslivet i Malå och övriga Västerbotten
Finansiärer: Region Västerbotten, Tillväxtverket via Europeiska Utvecklingsfonden.

Translate the website with Google translate.