Aktuellt

NÄRINGSLIV - UTVECKLINGS- OCH ARBETSMARKNADSENHETEN

Utvecklings- och arbetsmarknadschef

Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se 

Företagslots/inflyttarservice

Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se  

Vik. Landsbygdsutvecklare /kontaktperson för projekt Medskapande processer för hållbar service i Malåbygden

Sandor Lindström

Tfn: 0953-140 84

 E-post: sandor.lindstrom@mala.se

(Maria I Larsson - Tjänstledig)

Leader Skellefteå Älvdal 

Ethel Cavén 

Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Translate the website with Google translate.