Aktuellt

NÄRINGSLIV - UTVECKLINGS- OCH ARBETSMARKNADSENHETEN

Utvecklings- och arbetsmarknadschef

Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se 

Företagslots/inflyttarservice

Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se  

Landsbygdsutvecklare 

Maria Larsson
Tfn: 0953-140 84
E-post: maria.i.larsson@mala.se 

Leader Skellefteå Älvdal 

Ethel Cavén 
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Inflyttarlots projekt Move up North 

Wolfgang Mehl
Tfn: 0953-140 39
E-post:wolfgang.mehl@mala.se

 

Translate the website with Google translate.