Aktuellt

Serveringstillstånd

Information till näringslivet gällande serveringstillstånd

Från och med 1 januari 2024 är det Miljö - och byggnämnden Malå Kommun som tar beslut gällande serveringstillstånd, enligt alkohollagen.
Miljö- och byggavdelningen tar emot ansökan om serveringstillstånd. Handläggare är Karolina Hugosson Tfn: 0953-140 51, E-post: karolina.hugosson@mala.se
Miljö- och byggavdelningen ansvarar även för tillsynen av restauranger med serveringstillstånd och eventuella ingripanden enligt alkohollagen.
Bild: www.ricke.se
Senast uppdaterad den 19 februari 2024

Translate the website with Google translate.