Visselblåsarfunktion

Välkommen till Malå kommuns visselblåsarkanal, som vi har tillsammans med Norsjö kommun.

Här är du välkommen att anmäla olämpligt beteende, både sådant som du misstänker och sådant som du vet.

Allt som känns fel är inte en visselblåsning

Ett personligt klagomål är inte en visselblåsning, det måste röra sig om ett missförhållande av större allmänt intresse. Missförhållandena ska handla om olika olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra negativt.

Vill du istället föra en dialog eller lämna en synpunkt till Malå kommun?

Följ länken till dialog eller synpunkt till kommunen följer du denna länk

Vad kan visselblåsning vara?

  • Bedrägeri och korruption
  • Trakasserier, mobbing och diskriminering
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
  • Handlingar som skadar miljö och egendom

Anonymitet

Du förblir totalt anonym när du skickar in en rapport försåvitt du inte frivilligt uppger vem du är. Du behöver inte uppge någon personlig information om dig själv. Du lämnar in din anmälan via e-tjänst. 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.