Nyhetsbrev till medarbetare Malå kommun - HTML

Utgivning den 5 september 2023

Hej medarbetare Malå kommun!
Här kommer en ny utgivning av Malå kommuns nyhetsbrev till medarbetare.

NY KOMMUNCHEF FRÅN DEN 1 OKTOBER

Kommunstyrelsen fattade den 22 augusti beslut om at anställa Douglas Almquist som ny kommunchef. Douglas är 57 år och bor för närvarande i Staffanstorp men nu tar han sikte på Malå.

Douglas har utbildning inom tekniskt gymnasium, studier och fil.kand Förvaltningslinjen på Lunds universitet. Han har en bred erfarenhet där han bland annat har jobbat cirka 5 år inom kommun som näringslivschef, ca 7 år inom Region Skåne och haft uppdrag inom verksamhetsutveckling och hållbarhet.

Douglas jobbar idag som konsult i eget företag, där han bland annat tar finansieringsuppdrag för projekt och processer samt uppdrag som extern VD och projektledare med förändringsfokus. Han har erfarenheter inom samverkan med näringslivet, offentliga nivåer och internationella partners.

Douglas börjar jobba hos oss den 1 oktober.

Välkommen Douglas!

HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIGHETERNA

För 8:e året i rad arrangerar vi HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIGHETRNA den 6-10 november. Året tema är: Alla behövs - Future summit Malå!

På Malå kommuns hemsida kan du ta del av programmet! Hoppas vi ses där!

HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIGHETERNA 2023 Alla behövs - Future summit Malå!

CENTRALISERAD ADMINISTRATION

Nu närmar vi oss sluttampen av ombyggnationerna i kommunhusets foajé för centraliserad administration och kontaktcenter. Viss del av ombyggnationen har dragit ut på tiden i och med att det har varit semestertider samt att det är svårigheter med vissa leveranser.

I den nya verksamheten kommer det att finnas administratörer från utbildningsavdelningen, miljö- och byggavdelningen, sociala avdelningen och allmän avdelning. Dessutom kommer närheten till servicefunktionerna löner, ekonomi och IT samt kommunikation, beredskapssamordnare och växel att skapa förutsättningar för förbättrad intern service för oss medarbetare och för invånare i Malåbygden.

I kontaktcenter kommer vi att sätta både den interna och den externa kunden i fokus.

Ett ärendehanteringssystem har köpts in som gör att ärenden tas om hand och följs upp fram till klarmarkering. Dessutom gör systemet att vi kan få ut statistik och få förutsättningar för att vara mer proaktiva.

Nu jobbas det för fullt med att sammansvetsa den nya arbetsgruppen i centraliserad administration med utvecklingsarbete, utbildningar och workshops. Det är en oerhört spännande och utvecklande process som vi gör tillsammans för Malås invånare och medarbetare.

Preliminärt invigningsdatum för kontaktcenter är satt till den 1 november.

Frågor hänvisas till:

Ella-Marit Pilto, anknytning 95314015 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 

Linda Nystedt, anknytning 95314027 eller e-post: linda.nystedt@mala.se 

LEDIGA TJÄNSTER - ÄR DU DEN VI SÖKER?

Lediga tjänster på Malå kommun

NYA MEDARBETARE

Emma Eriksson, Näringslivs- och landsbygdsutvecklare
Anknytning: 95314084
E-post: emma.eriksson@mala.se

Hanna Gustafsson, Socialsekreterare
Anknytning: 953-14135
E-post: hanna.eriksson@mala.se 

Olla Steiger, Integrationsassistent
Tfn: 070-308 39 94
E-post: olla.steiger@mala.se

INFORMATION MED ANLEDNING AV DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET


Med anledning av det säkerhetspolitiska läget uppmanas du nu som medarbetare på Malå kommun att:

  • Tänka på din IT-säkerhet. Var uppmärksam på försök att kapa konton i sociala medier och liknande.
  • Var uppmärksam på dataintrång, nätfiske (pishing) och liknande.
  • Var uppmärksam på avvikelser, störningar och ovanliga händelser i er verksamhet.

Rapportera den här typen av händelser/störningar direkt till Tillförordnad kommunchef
Inger Johansson e-post: inger.johansson@mala.se 

Kommunen har rutiner för rapportering av händelser och avvikelser vidare till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Länets krisberedskapsaktörer samverkar och följer läget noga.

Den 25 februari skickade kommunikatören denna information till medarbetare via mail. I mailet hittar du dokumentet Informationssäkerhetsinstruktion bifogad, som du uppmanas att läsa igenom.

Har du frågor gällande IT-säkerhet är du välkommen att höra av dig till personalen på IT.

VÄXELN INFORMERAR

KALENDERKOPPLING

Kalenderkopplingen är nu igång igen vilket gör att du använder dig av kortkommandon som t.ex. SAM:, UTE:, TJL: så stänger du din telefon.

Du kan fortsatt även hänvisa dig via trio.mala.se där du även hanterar din telefoni som t.ex.

HÄNVISA DIG

Kom ihåg att alltid hänvisa din telefon när du är upptagen och inte kan svara i telefon.

GENOMGÅNG TRION

Är du lite osäker på hur du hänvisar dig och på Trion fungerar så är du välkommen att boka en tid med Linda Nystedt för genomgång. Skicka ett mail till linda.nystedt@mala.se 

Frågor eller hjälp med att hänvisa dig, kontakta:

reception@mala.se  eller linda.nystedt@mala.se 

KOMMUNIKATIONSGRUPP

Före semestern bildades en ny kommunikationsgrupp på Malå kommun för att stärka och utveckla kommunens kommunikation både intern och externt. I gruppen finns kommunikatör, medarbetare från olika verksamheter som är administratörer för kommunens hemsida och sociala medier samt personal från Malå Visitorcenter.

Frågor:

Linda Nystedt kommunikatör, anknytning: 95314027 eller e-post: kommunikator@mala.se

NÄSTA UTGIVNING

Nästa nyhetsbrev ges ut den 4 oktober med manusstopp den 2 oktober.

Vid frågor eller synpunkter kontakta:

Linda Nystedt kommunikatör, anknytning: 95314027 eller e-post: kommunikator@mala.se 

Det är viktigt att nyhetsbrevet tillgängliggörs för alla. Om det finns verksamheter som önskar få tillgång till bladet i pappersformat till t.ex. till fikarum hör då av er till Linda Nystedt, anknytning 95314027 eller e-post: kommunikator@mala.se 

Följande avdelningar har meddelat att man vill ha nyhetsbrev i pappersformat:
- Grytan

 

Senast uppdaterad den 4 september 2023

Translate the website with Google translate.