Nyhetsbrev till medarbetare Malå kommun (1)

Utgivning den 3 november.

Hej medarbetare Malå kommun!
Här kommer en ny utgivning av Malå kommuns nyhetsbrev till medarbetare.

Det är viktigt att nyhetsbrevet tillgängliggörs för alla. Om det finns verksamheter som
önskar få tillgång till bladet i pappersformat till t.ex. till fikarum hör då av er till Linda
Nystedt, anknytning 340 27 eller e-post: kommunikator@mala.se

Följande avdelningar har meddelat att man vill ha nyhetsbrev i pappersformat:
- Grytan

KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN INFORMERAR

Kommunledningsgruppen på Malå kommun har möte varannan måndag. I
nyhetsbrevet kommer vi varje månad att informera om beslut som är tagna samt om
vad som är på gång. En del av det som tas upp i kommunledningsgruppen behöver
vara i fortsatt dialog innan det kommuniceras men vår målsättning är att vara
transparent kommunikativa.

E-TJÄNSTER - VI BEHÖVER DIN/ER HJÄLP!

Nu vill vi få igång fler E-tjänster och behöver få inspel från er medarbetare i
organisationen. Har du/ni önskemål eller idéer kring vilka e-tjänster vi ska lägga till?
Skicka in informationen till kommunikator@mala.se och märk med Förslag till E-
tjänster. Ange vilken avdelning som du/ni jobbar på, t.ex. Sociala avdelningen.

Har du frågor till ledningsgruppen är du välkommen att skicka dem till
kommunikator@mala.se , märk med Fråga till ledningsgruppen.

ENERGIBESPARINGSÅTGÄRDER - VARJE KILOWATTIMME RÄKNAS

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på
el är höga och kan stiga ännu mer. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att
minska elanvändningen.

Tips på hur vi kan bidra på arbetsplatsen:

 • Släck lamporna när du lämnar ett rum, om det finns en möjlighet att släcka
  lamporna manuellt.
 • Ta trapporna om du inte behöver använda hissen.
 • Undvik att använda automatisk dörröppnare om du inte behöver dem.
 • Skölj inte disken innan du ställer in den i diskmaskinen, det räcker med att skrapa
  bort matresterna.
 • Använd energibesparingsprogram på diskmaskinen och diska inte om maskinen
  inte är full.
 • Felanmäl och åtgärda droppande vattenkranar. Det är oftast lätt att åtgärda vilket
  sparar både vatten och energi.
 • Prata ihop er i arbetslaget om hur ni kan bidra :)!

Åtta myter om energibesparing - stämmer de eller inte?

Källa: Energieffektivisering på Energimyndigheten

 1. Det är bättre att låta bli bli att släcka lampor när man går ut en kort stund för det
  går åt mer el när man tänder och släcker dem. Svar: Det drar ingen extra el att
  tända och släcka. Släck ljuset när du lämnar ett tomt rum.
 2. Det är bättre att ha julbelysningen på dygnet runt än att använda timer. Svar: Har
  du glödljuslampor i julbelysningen lönar det sig alltid att ha en timer som tänder
  och släcker automatiskt. Har du moderna LED-lampor så lönar det sig inte alltid
  med en timer, eftersom lamporna drar väldigt lite el. Timern kan öka
  energianvändningen eftersom den drar el i standby. När du köper timer så fråga
  efter energianvändningen.
 3. Man kan spara pengar och energi genom att sänka inomhustemperaturen om
  natten. Svar: Uppvärmningen är en stor del av din energianvändning. Du kan spara
  både pengar och el på att sänka inomhustemperaturen, om du har elvärme.
 4. Att lämna laddaren i kontakten drar ingen extra ström när batteriet är fulladdat. Svar: Ett tips: Känn på din laddare, är den varm drar den ström, är den sval så har den låg standby förbrukning. För säkerhets skull är det alltid bäst att ta ur laddaren ur kontakten när den inte används.
 5. Tv, dator och andra apparater i standby drar ingen eller nästan ingen ström. Svar: Det gäller nyare apparater som har krav på högsta tillåtna energianvändning i standby. Äldre produkter kan ha högre energianvändning i standby. Kraven på standby har successivt skärpts, en nyare produkt har oftast lägre standby än en äldre.
 6. Solpaneler fungerar inte när det är molnigt. Svar: Vi har ett bra klimat för solpaneler i Sverige. Solpaneler fungerar även när det är molnigt, men producerar mindre el jämfört med en solig dag.
 7. Oljefyllda element drar mindre energi än elelement. Svar: Här pratar vi om direktverkande eluppvärmning. Oljefyllda elelement ger främst en jämnare värme än äldre element för direktverkande el, som antingen går för fullt eller är avstängda. Mitt råd här skulle snarare vara: Har du direktverkande el så se till att ha ett bra styr-och reglersystem så att värmen regleras rätt. Du får ett skönare inomhusklimat samtidigt som uppvärmningskostnaderna minskar.
 8. Äldre hus är stora energitjuvar jämfört med nyare. Svar: Om du inte har gjort några energisparande åtgärder i ett äldre hus så kan det vara sant, men du kan göra mycket i ett äldre hus för att minska energianvändningen och uppvärmningskostnaderna. Varmvattenanvändningen är ett exempel. Hur ofta och länge man duschar har till exempel stor betydelse för hur mycket varmt vatten som behövs.

  Har du frågor som rör din energianvändning kontakta Malå kommuns Energi- och
  klimatrådgivare:

  Jamal Mouneimne
  Tfn: 0950 - 164 61
  E-post: jamal.mouneimne@lycksele.se 

ÄNDRADE ÖPPETTIDER FÖR KOMMUNHUSET OCH VÄXELN

Fredag den 4 november är det dag före röd dag. Kommunhuset och växeln har öppet
kl 08.00-12.00.

TACK FÖR GOTT SAMARBETE

Vi som jobbar med kulturverksamheterna Malå bibliotek, Malå kulturskola och
Fritidsgården Kosmos vill skicka en hälsning via detta nyhetsbrev:

BRA JOBBAT ALLIHOPA PÅ MALÅ KOMMUN! Tack för alla goda samarbeten!

JOBBA HOS OSS - LEDIGA TJÄNSTER!

Teknisk chef (varbi.com), senast 2022-11-14

3 Vik förskollärare 80-100 % (varbi.com), senast 2022-11-20

2 Förskollärare 80-100 % (varbi.com), 2022-11-20

2 Barnskötare 100 % (varbi.com), 2022-11-20

Timvikarie inom förskola, fritids, grundskola, gy och vux (varbi.com), senast 2023-02-28

INFORMATION OM VALFULLMÄKTIGE

 • Kommunfullmäktige har sammanträde den 28 november där bland annat budget
  för 2023 ska beslutas.
 • Den 5 december är det "valfullmäktige" där väljer kommunfullmäktige ledamöter till
  kommunstyrelsen , nämnder och bolag.

NU HAR VI ÖPPNAT ENTRÉDÖRREN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Från och med måndag den 24/10 har vi låst upp entrédörren till kommunhuset och
den kommer att vara öppen under våra öppettider, se: Öppettider för växeln och
kommunhuset | Malå Kommun (mala.se)
Dörren till administrativa avdelningen kommer att hållas stängd.
Glasdörren som sitter vid skalskyddet/glasväggen kommer att stängas igen och
börja användas först när vi har fått tillgång till vårt låssystem.
Personalen använder den vita dörren där kodlås sitter på handtaget. Denna dörr
används även tillsvidare för att ta in kunder till verksamheterna som befinner sig
bakom skalskyddet/glasväggen. Är du som medarbetare i kommunhuset tillfälligt
för t.ex. möte kontaktar du receptionen för kod till dörren.

Viktigt!

 • När du har ett inbokat besök/möte hämtar du alltid kunden i foajén. Blir du av
  någon anledning försenad meddelar du reception på anknytning 34002.
 • När mötet är slut följer du kunden ut genom den vita dörren och ser till att den går
  i lås.
 • Vi har i dagsläget ingen renodlad receptionist, men den telefonist som bemannar
  växeln kommer från och med nu alltid att sitta i front i receptionen och bemöta de
  kunder som behöver hjälp så gott det går mellan inkommande samtal. Onsdag
  eftermiddag samt torsdag och fredag mellan kl 08.00-09.30 bemannas växeln av
  Sorsele kommun vilket gör att det istället blir personalen som har sina kontor i
  receptionen som på bästa möjliga sätt bemöter de kunder som behöver hjälp. Om
  kunden inte har förbokat ett besök kontaktar receptionen dig och kollar av om du
  har möjlighet att möta kunden.

Information har gått ut på hemsida och sociala medier, samt i informationsbladet som
går ut till invånare den 27/10 om att vi nu öppnar entrédörren med denna text:

NU ÖPPNAR ENTRÉDÖRREN TILL KOMMUNHUSET

Entrédörren till kommunhuset har varit låst under en längre tid och endast förbokade
besök har tagits emot. Nu har ett så kallat skalskydd byggts upp i foajén vilket gör att
entrédörren öppnas upp igen från och med måndag den 24/10 och kommunhusets
personal hälsar dig välkommen in! Vi vill fortsatt uppmana dig att boka ditt möte med
tjänsteperson innan besöket. Detta ger oss möjlighet att förbereda oss så att vi kan ge
dig bästa tänkbara service och mottagande. Det gör också att du kan känna dig säker
att tjänstepersonen som du vill träffa finns på plats när du kommer. När du anländer
till kommunhuset ber vi dig sitta ner i foajén för att bli upphämtad av den du bokat
möte med. Har du frågor eller om du inte har förbokat ditt besök är du välkommen till
receptionen så hjälper vi dig!

För kontakt ring kommunens växel, tfn: 0953-140 00.
Vi finns på Storgatan 13.

MALÅ KOMMUNALMANACKA 2023

En arbetsgrupp jobbar just nu tillsammans med leverantör för att ta fram Malå
kommun almanacka för 2023.

Den kommer att landa i våra postlådor den 16 december.

TELIA MOLNVÄXELLÖSNING

I januari kommer Malå kommun tillsammans med övriga kommuner i SAMSA
växelsamverkan att gå över till en molnväxellösning.

För dig som medarbetare kommer det inte att bli någon skillnad i hur du
administrerar din telefoni eftersom vi fortsatt kommer att ha TRION som
hänvisningssystem med kalenderkoppling.

Den största förändringen blir att de som idag har en fysisk fast telefon på sitt
skrivbord nu kommer att få en mobiltelefon som är ihopkopplad med
anknytningsnumret en så kallad TMI lösning (som i vår nuvarande lösning kallas för
Mobile extension MEX). De flesta delade anknytning till t.ex. personalrum på skolan
kommer fortsatt att ha en fast IP telefon på plats.

SAMSA växelsamverkan jobbar nu tillsammans med TELIA för att den nya lösningen
ska vara igång i mitten av januari.

Mer information kommer.

CENTRALISERAD ADMINISTRATION OCH "KUNDTJÄNST"

Under vecka 42 genomfördes en MBL§11 gällande beslut om Centraliserad
administration. Läs mer om vad MBL handlar om på SKR:s hemsida, se:

Förhandling enligt 11-14 §§ MBL | SKR.

Härnäst kommer det att ske individuella förhandlingar med berörda medarbetare.

Planering och förberedelser fortsätter. Bland annat så tittar arbetsgruppen på
lokalfrågan kopplat till säkert och kundvänligt kundmottagande samt bra arbetsmiljö
för de medarbetare som ska jobba i centraliserad administration och "Kundtjänst"

Vi kan glädjande berätta att Malå kommun har beviljats pengar från MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för uppbyggande av skalskydd samt
front på kundtjänsten.

NÄSTA UTGIVNING OCH MANUSSTOPP

Nästa utgivning av Malå kommuns nyhetsbrev till medarbetare sker den 1 december
med manusstopp den 28 november.

Skicka in materialet till kommunikator@mala.se 

Har du frågor, idéer eller synpunkter om Nyhetsbrevet är du välkommen att kontakta:

Linda Nystedt kommunikatör, anknytning 340 27 eller e-post: kommunikator@mala.se 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.