Miljö- och byggavdelning

Den 1 januari 2011 gick Malå och Norsjö kommuner samman och bildade en gemensam bygg- och miljöavdelning.

Bygg-och miljöenheten tar hand om verksamhetsområdena:

  • miljö-och hälsa
  • plan-och bygglovsärenden
  • trafikfrågor
  • räddningstjänst

Läs mer om miljö- och byggnämndens verksamheter under fliken BYGG, BO OCH MILJÖ.

Senast uppdaterad den 1 februari 2024

Translate the website with Google translate.