Utvecklings- och arbetsmarknadsenheten

Vid utvecklings- och arbetsmarknadsenheten har vi i uppdrag att stödja det lokala näringslivet och den allmänna utvecklingen samt jobba med arbetsmarknadsfrågor inom Malå kommun.

Övergripande frågor som vi arbetar med är strategiska tillväxtfrågor, utveckling och tillväxt, näringsliv, nyföretagande, kommunövergripande projekt och EU-projekt, varuhemsändning, internationell verksamhet, flyktingmottagning, turism, landsbygdsutveckling, företagsrådgivning, hjälp att söka projektmedel mm.

Senast uppdaterad den 9 februari 2022

Translate the website with Google translate.