Language Lättläst E-tjänster

Teknisk avdelning

Under teknisk avdelning ligger fastighetsenheten, anläggningsenheten  och köksenheten.

Fastighetsenheten ansvarar för skötsel av kommunens fastigheter.

Anläggningsenheten ansvarar för gator och vägar, vatten och avlopp och avfall och återvinning.

Köksenheten ansvarar för tillagningsköket Grytan som serverar mat till skolan, barnomsorgen och äldreboenden.


Foto: Aleksandra Simanovskaya

Senast uppdaterad den 8 juli 2019

Translate the website with Google translate.