Lärare som sitter längst fram vid whiteboardtavla och undervisar en grupp barn på barnskolan i Malå.

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Kampanj - Tillsammans för Malås bästa

Välkommen till Malå kommuns kommunikationskampanj TILLSAMMANS FÖR MALÅS BÄSTA!

Mellan den 1 november till den 31 maj kommer du i kommunens sociala medier att få möta personer som är anställda inom Malå kommun i deras dagliga arbete i kampanjen TILLSAMMANS FÖR MALÅS BÄSTA.

Syftet med kampanjen är att visa dig som invånare alla olika yrken som finns inom organisationen Malå kommun och det fantastiska arbete som alla dessa människor gör, men också för att skapa en vikänsla och stolthet bland oss som jobbar i organisationen Malå kommun. Alla jobbar vi TILLSAMMANS FÖR MALÅS BÄSTA!

Skattefinansierat eller via avgifter

En stor del av den kommunala verksamheten är skattefinansierad men vissa av kommunens samhällsfunktionerna är kommunen skyldig att finansiera via avgifter, som t.ex. vatten och avlopp.

Följande samhällsfunktioner måste en kommun enligt lag upprätthålla

 • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning (Komvux)
 • Plan- och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning- och avfallshantering
 • Vatten- och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Krisberedskap och civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet 
 • Bostäder

Följande samhällsfunktioner är frivilliga

 • Fritid- och kultur
 • Energi
 • Utveckling- och arbetsmarknad
 • Inflyttning- och integration

Dialog och synpunkter

Vi vill gärna höra vad du tycker! Har du idéer eller synpunkter på hur vi kan förbättra vår service till dig som invånare eller besökare är du välkommen att fylla i vårt formulär genom att följa nedanstående länk:

Formulär för dialog och synpunkter

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.