Region Västerbottens samverkansprojekt

Miljö-och byggavdelningen deltar i två av Region Västerbottens samverkansprojekt.

Miljösamverkan Västerbotten
Miljösamverkan är ett forum för samverkan mellan länets kommuner kring frågor som gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Under åren 2012-2016 drevs Miljösamverkan Västerbotten som ett separat projekt. Efter knappt två år av uppehåll startades Miljösamverkan upp på nytt under våren 2018, nu som en del av projektet ”Stärkt regional
attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”. Idag består samverkansgruppen av ca 15 tjänstepersoner från Västerbottens kommuner (en representant per kommun), alla med ansvar kopplade till sina respektive kommuners miljöarbete.

Mer information finns här:
Aktivitetsplan-miljösamverkan-2018-2019
Verksamhetsplan-miljösamverkan-2018-2019

Plan- och byggsamverkan
Plan- och byggsamverkan är ett forum för samverkan mellan länets kommuner kring plan- och byggfrågor. Plattformen är ny och startas under våren 2018 upp som en del av projektet ”Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”. Samverkansgruppen består av ca 20 tjänstepersoner från Västerbottens kommuner (1-2 representanter per kommun), alla med ansvar kopplade till sina respektive kommuners plan- och/eller byggverksamheter.

Mer information finns här:
Aktivitetsplan-plan-och-byggsamverkan-2018-2019
Verksamhetsplan-plan-och-byggsamverkan-2018-2019

 

 

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019

Translate the website with Google translate.