Language Lättläst E-tjänster

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden upphör 2020-06-30, omsorgsnämndens ansvarsområde övertas då av kommunstyrelsens sociala utskott.

Protokoll:

Register

Register över samtliga ärenden, 2020

2020:

Omsorgsnämnden, protokoll, 2020-06-16

Omsorgsnämnden, protokoll, 2020-05-20

Omsorgsnämnden, protokoll, 2020-04-01

Omsorgsnämnden, protokoll, 2020-02-24

Omsorgsnämnden, protokoll, 2020-01-29

2019:

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-12-30

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-12-11

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-10-30

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-09-18

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-08-19

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-06-13

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-05-22

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-05-09

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-04-10

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-03-12

Omsorgsnämnden, protokoll, 2019-02-20

2018:

Omsorgsnämnden, protokoll, 2018-11-14

Omsorgsnämnden, protokoll, 2018-09-19

Omsorgsnämnden, protokoll, 2018-06-19

Omsorgsnämnden, protokoll, 2018-05-21

Omsorgsnämnden, protokoll, 2018-04-11

Omsorgsnämnden, protokoll, 2018-02-21

Omsorgsnämnden, protokoll, 2018-01-24

2017:

Omsorgsnämnden, protokoll, 2017-12-13

Omsorgsnämnden, protokoll, 2017-10-25

Omsorgsnämnden, protokoll, 2017-09-20

Omsorgsnämnden, protokoll,  2017-05-24

Omsorgsnämnden, protokoll,  2017-03-22

Omsorgsnämnden, protokoll, 2017-02-22

 

Om du vill ta del av äldre protokoll eller kallelser, kontakta omsorgsnämndens sekreterare:

Ingela Westerlund Svahn
Tfn: 0953-140 30
E-post: ingela.w.svahn@mala.se

 

Senast uppdaterad den 4 augusti 2020

Translate the website with Google translate.