Sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktige: 15 mars, 26 april, 28 juni, 25 oktober, 29 november

Kommunstyrelsen: 23 februari, 30 mars, 8 juni, 5 oktober, 9 november

Allmänna utskottet: 1 februari, 8 mars, 17 maj, 13 september, 18 oktober

Utbildningsutskottet: 2 februari, 9 mars, 18 maj, 14 september, 19 oktober

Sociala utskottet: 3 februari, 10 mars, 19 maj, 15 september, 20 oktober

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd: 16 februari, 10 maj, 22 juni, 14 september, 19 oktober, 7 december

Malå Energi- och Industri AB: 16 februari, 16 mars, 18 maj (bolagsstämma), 15 juni, 14 september, 12 oktober, 14 december

Malåbostaden AB: 24 februari, 24 mars, 19 maj (årsstämma), 16 juni, 15 september, 20 oktober, 15 december

Trepartens renhållningsnämnd: 9 mars, 1 juni, 28 september, 23 november

Gemensam överförmyndarnämnd17 februari, 10 mars, 13 april, 10 maj, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december

Gemensam nämnd för drift av personalsystem: 5 mars, 17 september

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2021

Translate the website with Google translate.