Sammanträdesdagar 2024

Kommunfullmäktige: 11 mars, 22 april, 24 juni, 28 oktober, 2 december

Kommunstyrelsen: 20 februari, 26 mars, 4 juni, 8 oktober, 12 november

Allmänna utskottet: 30 januari, 5 mars, 14 maj, 17 september, 22 oktober

Utbildningsnämnden: 1 februari, 7 mars, 16 maj, 19 september, 14 november

Socialnämnden: 31 januari, 6 mars, 15 maj, 11 september, 11 november

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd: 27 februari, 14 maj, 18 juni, 17 september, 22 oktober, 3 december

Malå Energi- och Industri AB: 20 februari, 19 mars, 21 maj, 18 juni, 24 september, 22 oktober, 10 december

Malåbostaden AB: 21 februari, 20 mars, 15 maj, 12 juni, 11 september, 16 oktober, 11 december

Trepartens renhållningsnämnd: 6 februari, 21 maj, 24 september, 29 oktober

Gemensam överförmyndarnämnd: 13 februari, 12 mars, 10 april, 7 maj, 11 juni, 20 september, 13 oktober, 16 november, 10 december

Gemensam nämnd för drift av personalsystem: Ej fastställda

 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.