Language Lättläst E-tjänster

Sammanträdesdagar

SAMMANTRÄDESDAGAR 2020

Kommunfullmäktige: 9 mars, 20 april, 22 juni, 26 oktober, 30 november

Kommunstyrelsen: 18 februari, 24 mars, 2 juni, 8 september, 6 oktober, 10 november

Allmänna utskottet: 21 september, 27 oktober

Utbildningsutskottet: 22 september, 28 oktober

Sociala utskottet: 23 september, 29 oktober

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd: 18 februari, 11 maj, 16 juni, 15 september, 27 oktober, 8 december

Malå Energi- och Industri AB: 25 februari, 24 mars, 12 maj, 16 juni, 15 september, 13 oktober, 15 december

Malåbostaden AB: 26 februari, 25 mars, 13 maj, 17 juni, 16 september, 14 oktober, 16 december

Trepartens renhållningsnämnd: 10 mars, 19 maj, 28 september, 17 november

Gemensam nämnd för drift av personalsystem: 19 mars, 1 oktober

Gemensam överförmyndarnämnd: 11 februari, 10 mars, 14 april, 11 maj, 10 juni, 16 september, 13 oktober, 10 november, 15 december

Omsorgsnämnden: 24 februari, 1 april, 20 maj

Barn- och utbildningsnämnden: 10 februari, 19 maj

Kultur- och fritidsnämnden: 21 februari, 28 maj

 

Senast uppdaterad den 11 juni 2020

Translate the website with Google translate.