En svartvit bild på två händer som håller varandra.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem en eller ett par gånger i månaden.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?
När barnet/ungdomen kommer på besök gör man vanliga saker, spännande utflykter är inte det viktigaste. Huvudsaken är att man tar med barnet. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet/ungdomen en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Andra viktiga uppgifter är att lyssna, uppmuntra fritidsaktiviteter och vara ett stöd för den berörda familjens egna resurser.

Vem kan bli kontaktfamilj?
En kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt och kan bestå av en eller flera vuxna med eller utan barn. Allmänt kan man säga att en kontaktfamilj bör:

  • tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor,
  • vara intresserad av hur andra människor har det och respektera andra människors bakgrund och integritet,
  • ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem, och
  • ha en trygg och stabil livssituation.

En kontaktfamilj behöver inte kunna erbjuda barnet/ungdomen ett eget rum. Det viktigaste är att barnet/ungdomen får vara som en i familjen och känna sig välkommet.

Ekonomisk ersättning
Som kontaktfamilj får man ekonomisk ersättning från socialtjänsten, detta innebär:

  • en obeskattad omkostnadsersättning, som ska täcka de faktiska kostnaderna kontaktfamiljen har i och med att barnet/ungdomen regelbundet vistas hos dem, och
  • ett beskattat arvode som är en ersättning för det uppdrag kontaktfamiljen utför.

Ersättningarna varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver.

Hur blir man kontaktfamilj?
Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj kontaktar du socialtjänsten för att anmäla ditt intresse, se kontaktuppgifter i rutan. Socialtjänsten gör därefter en utredning vilket innebär att du och din familj träffar en handläggare för samtal och intervju på omsorgsavdelningen. Kontroll i polisregister sker alltid.

Senast uppdaterad den 20 oktober 2020

Translate the website with Google translate.