En man med glasögon och en grå tröja står bredvid en kvinna i blå tröja. Det båda står med armarna i kors framför en ljusblå vägg och skrattar tillsammans.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som regelbundet träffar ett barn, en ungdom eller en vuxen som är i behov av stöd i sitt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete, relationer med omvärlden m.m.

Vad innebär det att vara kontaktperson?
Vad som förväntas av en kontaktperson är beroende på den hjälpsökandes behov. Några exempel är att - Träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Lyssna och finnas till. Vara en förebild. Hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende. Hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter.

Vem kan bli kontaktperson?
En kontaktperson kan ha olika egenskaper och vara i vilken ålder som helst. Allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör:

  • tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor, vara intresserade av hur andra människor har det och möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.
  • i övrigt ha en trygg och stabil livssituation.

Ekonomiskt ersättning
Som kontaktperson får man ekonomisk ersättning från socialtjänsten, detta innebär:

  • en obeskattad omkostnadsersättning, som ska täcka de faktiska kostnaderna kontaktpersonen har i samband med sitt uppdrag som kontaktperson, och
  • ett beskattat arvode som är en ersättning för det uppdrag kontaktpersonen utför.
    Ersättningarna varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver.

Hur blir man kontaktperson?
Om du är intresserad av att bli kontaktperson kontaktar du socialtjänsten för att anmäla ditt intresse, se kontaktuppgifter i rutan. Socialtjänsten gör därefter en utredning vilket innebär att du träffar en handläggare för samtal och intervju på omsorgsavdelningen. Kontroll i polisregistret sker alltid.

Senast uppdaterad den 15 april 2021

Translate the website with Google translate.