Närbild på en vuxen person som håller handen på ett barn. Gräs skymtas i bakgrunden.

Familjehem

Svårigheter i familjen kan medföra att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Orsaken kan vara t ex missbruk, sjukdom eller andra missförhållanden i hemmet.

Malå kommun samarbetar med Storuman, Lycksele, Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Norsjö samt Sorsele kommun gällande familjehemsfrågor. Samarbetet går under namnet Familjehemsgruppen. Syftet med samarbetet är att bidra till förhöjd kvalitet och effektivisering gällande familjehemsvården.

Regionens familjehem ska erbjudas likvärdigt stöd i sina uppdrag. Familjehemmen erbjuds utbildning, fortbildning, nätverksträffar, råd- och stödtelefon utanför kontorstid samt extern handledning. Till alla familjehem utgår det en ekonomisk ersättning som bestäms utifrån SKR:s rekommendationer samt det individuella barnets behov.

Som familjehem ingår man i regionens databas av samtliga familjehem. Det innebär att man kan bli aktuell för uppdrag åt samtliga åtta kommuner som ingår i samarbetet.

För att bli familjehem behöver man genomgå en utredning som innefattar bland annat utdrag från social- och polisregister, hembesök, intervjuer och kontakt med referenser.

Många som är intresserade av uppdraget börjar med att bli kontaktfamilj. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för kortare perioder, till exempel en helg i månaden. Syftet kan vara att avlasta föräldrarna eller att utöka barnets sociala nätverk, eller något annat.

Kontakt

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller vill veta mer om uppdragen? Lämna en intresseanmälan via https://familjehemsverige.se så hör vi av oss. Du kan också skicka ett mail till familjehemvbinland@asele.se . Det går också bra att kontakta socialsekreterare/familjehemssekreterare på individ- och familjeomsorgen.

Att höra av sig och/eller lämna en intresseanmälan är inte bindande. Vi ser fram emot att höra av dig!

Senast uppdaterad den 20 oktober 2020

Translate the website with Google translate.