Förmedlingsmedel

Ansökan om förmedlingsmedel kan göras på socialtjänsten och innebär att socialtjänsten under en period hanterar sin inkomst. Oftast handlar det om en kortare period och syftet är att du ska komma till rätta med din ekonomi.

Förmedlingsmedel används under en begränsad tid, för att du ska komma tillrätta med din ekonomi. Det innebär att dina egna pengar, via en fullmakt, går in på ett konto på socialtjänsten. Dina pengar hanteras så som du och din socialsekreterare har kommit överens om.

Att ha förmedlingsmedel kräver att du aktivt försöker förändra ditt sätt att hantera din ekonomi för att du ska kunna få tillbaka ansvaret.

Vi hjälper dig att betala dina räkningar med dina pengar. När räkningarna är betalda betalar vi ut resterande pengar till dig. Det ska täcka mat och uppehälle fram till nästa inkomst.

Om det inte hjälper din ekonomi med förmedlingsmedel kan det bli aktuellt för dig att ansöka om att få en god man eller förvaltare.

Senast uppdaterad den 14 september 2021

Translate the website with Google translate.