Ekonomiskt bistånd

Om du har svårt att försörja dig själv kan du får råd och hjälp med din ekonomi från socialtjänsten.

Vad är försörjningsstöd?
Försörjningsstöd är ett behovsprövat, tillfälligt ekonomiskt bidrag som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst.

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för:

 • Mat
 • Fritid
 • Personlig hygien
 • Kläder och skor
 • Dagstidning, telefon- och TV-avgift

Du kan även ansöka om kostnader för 

 • Hyra
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Akut tandvård
 • Avgifter till fack och arbetslöshetskassa 

Du kan även ansöka om ekonomiskt bistånd till saker som inte är nödvändigt för familjens grundläggande behov såsom t.ex. möbler, husgeråd, TV. Om du ansöker om kostnad för glasögon och tandvård behöver du först inkomma med ett kostnadsförslag. 

Vem kan söka försörjningsstöd?
Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Malå kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen.

Vid ansökan om försörjningsstöd ställer socialtjänsten krav på att du:

 • Gör vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem, t.ex. måste du vara aktivt arbetssökande om du är arbetslös.
 • Först ser över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska de i första hand gå till din försörjning.
 • Tänker på att bilinnehav räknas som en tillgång och att socialtjänsten kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.

Provberäkning
På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Läs mer om socialstyrelsens provberäkning för rätt till ekonomiskt bistånd.

Ansökan
Om du inte ansökt om ekonomiskt bistånd tidigare så bokar du ett utredningssamtal med någon av våra handläggare. Du hittar kontaktuppgifter till höger. 

Läs mer om hur du ansöker om försörjningsstöd och vad som krävs

Länk till ansökningsblankett för försörjningsstöd

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.