Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Boendestöd

Malås öppenvård kan erbjuda boendestöd som innebär att en boendestödjare besöker dig i hemmet för att stödja dig i din vardag inom olika områden, till exempel att utföra vardagens moment och att uppnå struktur i hemmet, men även vara ett stöd på annat sätt.

Boendestöd kan, förutom stöd i hemmet till exempel handla om att du får stöd inför situationer utanför hemmet,
att lösa problem,
fatta beslut,
hantera stress och andra psykologiska krav,
sköta din hälsa,
komma igång med fritidsintressen,
knyta sociala kontakter,
hjälp med vissa myndighetskontakter/formella relationer.

Boendestödjaren ska upprätta en plan tillsammans med dig som ska beskriva hur ni kommer överens om att insatsen ska genomföras inom de målområden som du beviljats stöd. För praktiska sysslor är målet att du får träna in rutiner tills du kan följa dem självständigt. Boendestödjaren kan vid behov utföra sysslor tillsammans med dig. Utvecklingen ska gå i din takt under beslutsperioden och klarar du vardagens moment självständigt så trappas boendestödet ned eller avslutas.

För att ansöka om boendestöd, tag kontakt med socialsekreterare på socialtjänsten.

Senast uppdaterad den 19 november 2019

Translate the website with Google translate.