Boendestöd

Malås öppenvård kan erbjuda boendestöd som innebär att en boendestödjare besöker dig i hemmet för att stödja dig i din vardag inom olika områden, till exempel att utföra vardagens moment och att uppnå struktur i hemmet, men även vara ett stöd på annat sätt.

Boendestöd kan, förutom stöd i hemmet till exempel:

  • handla om att du får stöd inför situationer utanför hemmet
  • hjälpa dig att lösa problem och fatta beslut
  • hantera stress och andra psykologiska krav
  • hjälpa dig sköta din hälsa
  • hjälpa dig komma igång med fritidsintressen
  • hjälpa dig att knyta sociala kontakter
  • hjälp med vissa myndighetskontakter/formella relationer

Boendestödjaren ska upprätta en plan tillsammans med dig som ska beskriva hur ni kommer överens om att insatsen ska genomföras inom de målområden som du beviljats stöd. För praktiska sysslor är målet att du får träna in rutiner tills du kan följa dem självständigt. Boendestödjaren kan vid behov utföra sysslor tillsammans med dig. Utvecklingen ska gå i din takt under beslutsperioden och klarar du vardagens moment självständigt så trappas boendestödet ned eller avslutas.

För att ansöka om boendestöd, ta kontakt med socialsekreterare på socialtjänsten.

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.