God man

En god man hjälper dig som av olika anledningar behöver stöd med vissa delar i din vardag. Det kan till exempel innebära att du får hjälp att betala räkningar eller ansöka om bidrag eller insatser av olika slag.

Godmanskapet anpassas efter behovet och kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person.

Den gode mannen biträder huvudmannen och denne har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att han eller hon har rätt att själv fatta beslut i alla frågor som rör honom eller henne.

Det är tingsrätten som fattar beslut om att det ska anordnas godmanskap och det är en frivillig åtgärd från den behövandes sida.

Godmanskap får inte anordnas mot någons vilja, så länge denne kan uttrycka sin åsikt i frågan.

Mer information om god man hittar du på följande länk: Ansöka om god man.

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.