Taxor

Kö till fritidshem
Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånadersperiod placeras i samma kö.   

Vid erbjudande om placering ska vårdnadshavare vara folkbokförd i Malå kommun alternativt ha medgivande om finansiering från hemkommun.

Anmälan om förändringar
Den som erhållit plats på fritidshem ska skriftligen lämna aktuell inkomstuppgift samt inkomstförändringar till Om inkomstuppgift inte lämnats debiteras enligt en inkomst på 54 830 kronor.

Taxan
Avgörande för barnets vistelsetid vid fritidshem är såväl barnets behov som vårdnadshavarens arbetstider eller tid för studier.

Avgiften inom Fritidshemmen baseras alltså på hushållets samlade bruttoinkomst.

Närvarotid är en beräkningsfaktor vid fritidshem.

Avgiften beräknas fr o m den dag som anges i placeringsbesked, inklusive inskolning för 6-åringarna. Om barnet börjar på Fritids efter att skolan börjat på hösten behövs oftast ingen inskolning då lokaler och personal redan är kända.

 

Fritidshem Maxtaxa
Barn 1 2% av inkomsten/88,2 = timkostnad; dock högst 1097 kr/mån
Barn 2 1% av inkomsten/88,2 = timkostnad; dock högst 548 kr/mån
Barn 3 1% av inkomsten/88,2 = timkostnad; dock högst 548 kr/mån
Barn 4 Ingen avgift

En grundavgift, tas ut 11 månader per år till en kostnad av 400 kr/mån. Juli månad är grundavgiftsfri. 

Lovfritids
Lovfritids är till för vårdnadshavare utan fritidsplats. Lovfritids erbjuds under elevernas lov samt under sommaruppehållet. Du ansöker om lovfritids via utbildningskontoret.

Taxa för lovfritids
Enskild dag 90:-/dag
Hel vecka 400:-/vecka

 

OBSERVERA!
Om schematider lagts in och barnet uteblir under sommarsammanslagningen eller under lovveckor debiteras 400 kr/vecka

 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.